Home » Szkolenie » GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji.

szkolenia

GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji.

Szanowni Państwo,

Ze względu na sytuacje epidemiczną termin szkolenia zostanie podany najszybciej jak to będzie możliwe.
Orientacyjny termin szkolenia: druga połowa czerwieca 2021

Etap pobierania próbek wody do badań stanowi niezwykle istotny element procesu badawczego. Obejmuje on szereg czynności jakie powinien wykonać próbkobiorca przed pobraniem a także w trakcie pobierania, które mogą zaważyć na jakości pobranej próbki. Niezwykle ważne jest także wcześniejsze zaplanowanie i zorganizowanie „Koszyka Próbkobiorcy” czyli sprzętu oraz pojemnika w  którym jest transportowany. O wszystkich etapach, szczegółach związanych z  pobieraniem próbek wody do spożycia będziemy rozmawiać podczas dwóch dni szkolenia. Drugi dzień szkolenia jest przeznaczony na praktyczne ćwiczenia w pobieraniu próbek wody gdzie uczestnicy pod okiem specjalistów będą mogli ćwiczyć pobieranie i dyskutować o praktycznych problemach.

Szkolenie będzie się składać z dwóch części:

I dzień szkolenia -część teoretyczna – 9:30 – 16:00

 • Norma PN-ISO 5667-5:2017-10
 • Instrukcja do pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi
 • Norma PN-EN ISO 19458:2007
 • Pobieranie próbek wody do spożycia w miejscach nietypowych
 • Organizacje pracy w miejscu pobierania próbek
 • Badania terenowe
 • Naczynia do pobierania próbę
 • Kontrola pobierania

II dzień szkolenia – cześć praktyczna – 9:00 – ok 13:00 odbędzie się  dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni na Stacji Uzdatniania Wody „Cedron” ul. Marynarki Wojennej 1,  Wejherowo

ok. 8.30 planujemy wyjazd z pod Hotelu – szczegóły organizacyjne otrzymacie Państwo w potwierdzeniach uczestnictwa lub prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

 • pokaz pobierania próbek wody z kurków czerpalnych  
 • ćwiczenia praktyczne z pobierania próbek wody
 • konsultacje 

Koszt szkolenia: bez noclegów,  ok. 900 zł +23%vat

 

Zachęcamy do przywiezienia własnego sprzętu do pobierania próbek,  ćwiczenia na własnym sprzęcie (palniki, mierniki ph, temepratury, przewodnictwa) !

Zapraszamy !