Home » Szkolenie » GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji.

szkolenia

GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji.

Szanowni Państwo!

O ustaleniu nowego terminu szkolenia będziemy informować na naszej stronie internetowej 
oraz indywidualnie osoby które już się zgłosiły.  Dotychczasowe zgłoszenia traktujemy jak rezerwacje i po ustaleniu nowego terminu będziemy potwierdzać wszystkie wcześniejsze zgłoszenia.

Szanowni Państwo,

Etap pobierania próbek wody do badań stanowi niezwykle istotny element procesu badawczego. Obejmuje on szereg czynności jakie powinien wykonać próbkobiorca przed pobraniem a także w trakcie pobierania, które mogą zaważyć na jakości pobranej próbki. Niezwykle ważne jest także wcześniejsze zaplanowanie i zorganizowanie „Koszyka Próbkobiorcy” czyli sprzętu oraz pojemnika w  którym jest transportowany. O wszystkich etapach, szczegółach związanych z  pobieraniem próbek wody do spożycia będziemy rozmawiać podczas dwóch dni szkolenia. Drugi dzień szkolenia jest przeznaczony na praktyczne ćwiczenia w pobieraniu próbek wody gdzie uczestnicy pod okiem specjalistów będą mogli ćwiczyć pobieranie i dyskutować o praktycznych problemach.

Szkolenie będzie się składać z dwóch części:

I dzień szkolenia -część teoretyczna – 9:30 – 16:00 odbędzie się na sali konferencyjnej Hotelu Marmułowski

 • Norma PN-ISO 5667-5:2017-10
 • Instrukcja do pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi
 • Norma PN-EN ISO 19458:2007
 • Pobieranie próbek wody do spożycia w miejscach nietypowych
 • Organizacje pracy w miejscu pobierania próbek
 • Badania terenowe
 • Naczynia do pobierania próbę
 • Kontrola pobierania

II dzień szkolenia – cześć praktyczna – 9:00 – ok 13:00 odbędzie się  dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni na Stacji Uzdatniania Wody „Cedron” ul. Marynarki Wojennej 1,  Wejherowo
ok. 8.30 planujemy wyjazd z pod Hotelu Marmułowski – szczegóły organizacyjne otrzymacie Państwo w potwierdzeniach uczestnictwa lub prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

 • pokaz pobierania próbek wody z kurków czerpalnych  
 • ćwiczenia praktyczne z pobierania próbek wody
 • konsultacje 

 

 

Zachęcamy do przywiezienia własnego sprzętu do pobierania próbek,  ćwiczenia na własnym sprzęcie (palniki, mierniki ph, temepratury, przewodnictwa) !


Zapraszamy