Home » Szkolenie » GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – warsztaty

szkolenia

GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – warsztaty

Etap pobierania próbek wody do badań stanowi niezwykle istotny element procesu badawczego. Obejmuje on szereg czynności jakie powinien wykonać próbkobiorca przed pobraniem a także w trakcie pobierania, które mogą zaważyć na jakości pobranej próbki. Niezwykle ważne jest także wcześniejsze zaplanowanie i zorganizowanie „Koszyka Próbkobiorcy” czyli sprzętu oraz pojemnika w  którym jest transportowany. O wszystkich etapach, szczegółach związanych z pobieraniem próbek wody do spożycia  rozmawiamy podczas szkolenia  „E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych „
Ten warsztat jest przeznaczony na praktyczne ćwiczenia w pobieraniu próbek wody gdzie uczestnicy pod okiem specjalistów będą mogli ćwiczyć pobieranie oraz  dyskutować o swoich doświadczeniach.

Szkolenie odbędzie się na Stacji Uzdatniania Wody „Cedron” ul. Marynarki Wojennej 1,  Wejherowo  dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

I część teoretyczna – ok 2 godz.

powtórzenie podstawowych  informacji (ze szkolenia E- 134 -Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych
https://www.gfw.pl/szkolenia/e-134-pobieranie-probek-wody-do-spozycia-przez-ludzi-zgodnie-z-wytycznymi-zawartymi-w-polskich-normach-i-rmz-procedurach-i-instrukcjach-badawczych-2/)  i przygotowanie do części praktycznej

II cześć praktyczna

  • pokaz pobierania próbek wody z kurków czerpalnych  
  • ćwiczenia praktyczne z pobierania próbek wody
  • konsultacje 

Koszt szkolenia800 zł +23%vat – karta zgłoszenia w krótce

Termin szkolenia
: 11.05. 2022 , godz. 9:00 – 15:00

12 maja zapraszamy na Badania Biegłości w pobieraniu próbek wody do spożycia „TAPLING”
–  również na Stacji Uzdatniania Wody CEDRON

Prowadzący: Mirosław Wende – wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem, praktycznym w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań wody i ścieków

Zachęcamy do przywiezienia własnego sprzętu do pobierania próbek,  ćwiczenia na własnym sprzęcie (palniki, mierniki ph, temepratury, przewodnictwa) !

 

Zapraszamy !