Home » Szkolenie » GZ-10 Doskonalenie kompetencji technicznych laboratorium mikrobiologicznego żywności.

szkolenia

GZ-10 Doskonalenie kompetencji technicznych laboratorium mikrobiologicznego żywności.

Szkolenie adresowane jest do kierowników i pracowników laboratoriów mikrobiologicznych, zajmujących się badaniami żywności. Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania normatywne dla laboratorium mikrobiologicznego żywności.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do szkolenia:
  • Wymagania normatywne dla laboratorium mikrobiologicznego żywności: PN-EN ISO 7218, EA 4/10
 • Doskonalenie i nadzorowanie:
  • Warunków lokalowych i środowiskowych,
  • Personelu,
  • Wyposażenia,
  • Materiałów pomocniczych,
  • Postępowania z obiektami do badań,
  • Wykonywania badań,
  • Szacowania niepewności pomiaru,
  • Zapewnienia, jakości wyników badań,
  • Sprawozdań z wykonanych badań,
  • Przykłady, konsultacje, pytania, dyskusja.

Wykładowca – mikrobiolog praktyk, ekspert w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej żywności, ekspert techniczny i audytor wiodący systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, wieloletni trener szkoleń w obszarze mikrobiologii żywności, diagnostyki mikrobiologicznej żywności, prawa żywnościowego, systemu zarządzania w laboratorium mikrobiologicznym, zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji, dystrybucji i przetwórstwie żywności.