Home » Szkolenie » GZ-4 Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania

szkolenia

GZ-4 Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo żywności jest priorytetem na każdym etapie jej produkcji. Istotna jest znajomości źródeł występowania metody kontroli jak i zapobiegania zagrożeniom mikrobiologicznym w produkcji żywności. Przedstawimy zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji i przetwórstwie żywności, omówimy miejsca ich występowania, wskażemy narzędzia i techniki ich kontroli oraz zapobiegania ich występowaniu podczas produkcji, dystrybucji i przechowywania żywności. Zapoznamy Państwa z najnowszymi trendami w dziedzinie kontroli zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji żywności.

Na szkolenie zapraszamy pracowników laboratoriów mikrobiologicznych, osoby kontrolujących, jakość produkcji, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Wykładowca – mikrobiolog praktyk, ekspert w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej żywności, ekspert techniczny i audytor wiodący systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, wieloletni trener szkoleń w obszarze mikrobiologii żywności, diagnostyki mikrobiologicznej żywności, prawa żywnościowego, systemu zarządzania w laboratorium mikrobiologicznym, zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji, dystrybucji i przetwórstwie żywności.