Home » Szkolenie » GZ-6 Campylobacter spp. w produkcji żywności – identyfikacja i występowanie zagrożenia, diagnostyka, metody eliminacji

szkolenia

GZ-6 Campylobacter spp. w produkcji żywności – identyfikacja i występowanie zagrożenia, diagnostyka, metody eliminacji

Campylobacter spp. należy do najczęstszych czynników etiologicznych infekcji pokarmowych wywołanych spożyciem mikrobiologicznie zanieczyszczonej żywności. Z powodu szerokiego występowania tych bakterii w populacji zwierzęcej istnieje duże ryzyko skażenia produktów żywnościowych, takich jak: surowe mięso i mleko, a także niepasteryzowane produkty mleczne oraz woda. Prawidłowa identyfikacja i różnicowanie bakterii należących do rodzaju Campylobacter metodami mikrobiologicznymi utrudnia m.in. duża zmienność tych drobnoustrojów i ich specyficzne wymagania wzrostowe.

Na szkolenie zapraszamy kierowników i pracowników laboratoriów mikrobiologicznych, osoby kontrolujące, jakość produkcji, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Wykładowca – mikrobiolog praktyk, ekspert w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej żywności, ekspert techniczny i audytor wiodący systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, wieloletni trener szkoleń w obszarze mikrobiologii żywności, diagnostyki mikrobiologicznej żywności, prawa żywnościowego, systemu zarządzania w laboratorium mikrobiologicznym, zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji, dystrybucji i przetwórstwie żywności.