Home » Szkolenie » GZ – 8 Wykrywanie i identyfikacja salmonella spp. w żywności – nowe wymagania normalizacyjne.

szkolenia

GZ – 8 Wykrywanie i identyfikacja salmonella spp. w żywności – nowe wymagania normalizacyjne.

Globalne zmiany w procesach produkcji żywności, w sposobie przechowywania i spożywania mogą być przyczyną ciągłych infekcji bakteriami Salmonella spp.

Bakterie z rodzaju Salmonella są najbardziej znanymi bakteriami patogennymi występującymi w przemyśle spożywczym.Powodują zakażenia prawie wszystkich produktów żywnościowych – od mięsnych, mlecznych, jajecznych po rośliny oleiste i pasze. Podczas  szkolenia omówione zostaną nowe wymagania normalizacyjne dotyczące wykrywania i identyfikacji salmonella spp. w żywności.

Szkolenie kierowane jest do kierowników i pracowników laboratoriów mikrobiologicznych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Wykładowca – mikrobiolog praktyk, ekspert w obszarze diagnostyki mikrobiologicznej żywności, ekspert techniczny i audytor wiodący systemu zarządzania laboratorium mikrobiologicznym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, wieloletni trener szkoleń w obszarze mikrobiologii żywności, diagnostyki mikrobiologicznej żywności, prawa żywnościowego, systemu zarządzania w laboratorium mikrobiologicznym, zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji, dystrybucji i przetwórstwie żywności.