Home » Szkolenie » S-54/2 Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej

szkolenia

S-54/2 Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej

4-5 czerwca 2019, Gdańsk –  Hotel Scandic

Szanowni Państwo,

Gdańska Fundacja Wody ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję seminarium dot. innowacji oraz wyzwań w gospodarce wodno- ściekowej. W tym roku seminarium będzie miało szczególnie wysoki poziom metrytoryczny. W pierwszym dniu przedstawione będą innowayjne rozwiązania  przez polskich prezenterów a w drugim dniu odbędzie się już drugie spotkanie grupy TAG (Technology Approval Group) Europe organizowanej przez  ISLE Utilities w Londynie, które będzie transmitowane on-line w Gdańsku. Taka nowoczesna forma uczestnictwa pozwoli przedstawicielom Wodociągów Polskich czynnie uczestniczyć (zadawać pytania prelegentom w Londynie) w spotkaniu. Będzie to szansa aby zapoznać się szczegółowo z działalnością grupy TAG.
ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE PREZENTACJI NA JĘZYK POLSKI


Dzień 1
:

  • Kontrola i sterowanie procesami za pomocą modelu matematycznego oraz alternatywne źródła węgla dla denitryfikacji.
  • Optymalizacja pracy biologicznej części oczyszczalni ścieków w Iławie poprzez zastosowanie modułowego systemu sterowania.
  • Europejskie trendy w zakresie odzysku fosforu z odpadów
  • Wykorzystanie preparatów Bentonitowych w procesach optymalizacji oczyszczania ścieków – nowe rozwiązania dla branży.
  • Nowa koncepcja przekierowania węgla na oczyszczalniach.
  • Innowacyjna aparatura kontrolno-pomiarowa firmy WTW do aplikacji wodno-ściekowych.
  • Nowoczesne i wysokowydajne metody zapobiegania zagniwaniu ścieków oraz dezodoryzacji powietrza.
  • Funkcjonalna i techniczna adaptacja monosubstratowych mikrobiogazowni BIOLECTRIC ® na gnojowicę krów mlecznych do potrzeb oczyszczalni ścieków o przepustowości do 2000 m3/dobę. Korzyści techniczne i ekonomiczne.
  • Mineralizacja osadów ściekowych sposobem na pełną utylizację osadów w małych i średnich oczyszczalniach ścieków.
  • Mikroplastiki w ściekach – nowy ważny problem w gospodarce wod-kan.

Dzień 2:

TAG – inicjatywa Isle Utilities – powstała w 2005 roku,  jest platformą przyspieszającą wdrażanie innowacji w sektorze wodno-ściekowym. TAG ułatwia współpracę i tworzenie sieci kontaktów, zapewnia korzyści zarówno dla dostawców innowacyjnych rozwiązań jak i użytkowników końcowych (wodociągów). Spotkania w ramach Grupy odbywają się co cztery miesiące i stanowią okazję dla europejskich firm wodociągowych do wspólnego przeglądu nowych technologii. Isle utrzymuje całkowicie bezstronne podejście do identyfikacji i sprawdzania nowych technologii, które są zazwyczaj po fazie rozwoju (R&D), ale jeszcze nie w pełni skomercjalizowane. Ma ona duże doświadczenie w poszukiwaniu nowych technologii i przyspieszaniu wprowadzania ich na rynek za pośrednictwem globalnego forum innowacji tzw. Grupy Aprobaty Technologi (ang. Technology Approval Group, TAG) (http://www.isleutilities.com/services/technology-approval-group).

Podczas spotkania przedstawione zostaną nowe rozwiązania dla branży wod-kan. Po każdej prezentacji nowej technologii przewidziana jest dyskusja na temat omawianego rozwiązania oraz jego krótka ocena SWOT. Prezentacje będą tłumaczone na język polski symultanicznie. Uczestnicy będą także mieć możliwość zadawania pytań przedstawicielom firm prezentującym technologie.