Home » Szkolenie » E-250 Interpretowanie sprawozdań z badań prób wody basenowej

szkolenia

E-250 Interpretowanie sprawozdań z badań prób wody basenowej

Zakres szkolenia:

W myśl obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz.U. 2022 r.  poz. 1230) zarządca pływalni jest w obowiązku regularnie badać wodę w strefie basenowej. Analizując sprawozdania z badań wody pobranej ze strefy basenowej, można określić czy jest ona bezpieczna dla zdrowia ludzi. W przypadku braku regularnej kontroli jakości wody na pływalni lub niewłaściwej oceny sprawozdań z badań, może np. dojść do rozprzestrzeniania się zakażeń, którymi nosicielami mogą być nieświadomi użytkownicy.

Podczas szkolenia zostaną omówione:

  • parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne wody basenowej,
  • ich wpływ na zdrowie człowieka,
  • ich wpływ na jakość wody,
  • przykładowe działania naprawcze, które doprowadzą jakość wody do prawidłowych norm,
  • przykładowe sprawozdania z badań wody z nieprawidłowościami.

Harmonogram: 23.10.2023, godz. 10:00 – 12:00

Prowadzący:
Wiesława Bollin specjalista,  ekspert ds. kontroli sanitarnej


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)