Home » Szkolenie » LE-77 Zagadnienia prawne w działalności przedsiębiorstw wod-kan

szkolenia

LE-77 Zagadnienia prawne w działalności przedsiębiorstw wod-kan

Podczas seminarium zostaną poruszone kwestie związane:
– pogłębienie świadomości na temat specyfiki działalności przedsiębiorstw
– uregulowań prawnych funkcjonujących w branży
– omówienie praktyk ograniczających konkurencje i naruszających zbiorowe interesy konsumentów pod kątem wykluczenia ich stosowania przez przedsiębiorstwa.

Profil uczestnika:
– kadra zarządzająca przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi
– pracownicy opracowujący dokumenty: umowy, taryfy, regulaminy itp.

Wykładowcy: Anna Mączka-Lesisz
Prowadząca jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i zajmuje się szeroko pojętym prawem ochrony środowiska, w tym zagadnieniami związanymi ze specyfiką branży wodnokanalizacyjnej i odpadowej. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Eksploatatorów Oczyszczalni Ścieków z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju prowadząc obsługę prawną Stowarzyszenia i doradzając jego poszczególnym członkom, którymi w przeważającej mierze są przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

Szczegółowy program dostępny jest u organizatora.
Na zgłoszenia czekamy do 1 grudnia.