Home » Szkolenie » LE-80 Taryfy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w nowych uwarunkowaniach prawnych

szkolenia

LE-80 Taryfy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w nowych uwarunkowaniach prawnych

WFOSiGW wersja kolorSzkolenie realizowane w ramach projektu
„GFW – jednostką edukacji w ochronie wód
i gospodarce wodno – ściekowej”
dofinansowanego ze  środków WFOŚiGW
w Gdańsku (WFOŚ/D/355/10/2017).

 Szanowni Państwo,

Ze względu na rosnące zainteresowanie szkoleniami z zakresu Nowego Prawa Wodnego , Gdańska Fundacja Wody serdecznie Państwa zaprasza na szkolenie związane z taryfami w przedsiębiorstwach wodociągowo- kanalizacyjnych.

Omówione zostaną w szczególności zagadnienia dotyczące wprowadzenia centralnego regulatora taryfowego, określenia taryf i okres ich obowiązywania oraz wiele innych.

Szczegółowy program w załączniku.