Home » Szkolenie » LE- 92 Prawo zamówień publicznych

szkolenia

LE- 92 Prawo zamówień publicznych

Wykładowca: Radca prawny Justyna Kociorska – zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek energetycznych działających w obszarze energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła, zajmowała się kompleksową obsługa korporacyjną podmiotów gospodarczych działających w branży paliwowej, uczestniczyła w procesie restrukturyzacji spółek prawa handlowego, w tym również w procesach związanych ze sprzedażą zorganizowanych części przedsiębiorstwa, łączeniem spółek, likwidacją spółek, posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze zamówień publicznych dla zamawiających z branży energetycznej, transportowej, jednostek samorządu terytorialnego i ich spółek, a także wykonawców składających oferty w postępowaniach o zamówienia publiczne, posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych, energetycznego, prawa pracy oraz prawa handlowego.


Ramy godzinowe: Szkolenie jednodniowe

9.00-16.00


Program szkolenia :

 1. Podstawy prawne zamówień publicznych.
 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy.
 3. Zasady udzielania zamówień.
 4. Zasady wypracowania decyzji czy zamówienie jest zamówieniem sektorowym.
 5. Przygotowanie postępowania, z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych.
 6. Tryby udzielania zamówień.
 7. Wybór najkorzystniejsze oferty, w tym omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia.
 8. Protokół.
 9. Umowy w zamówieniach publicznych.
 10. Zasady sporządzania aneksów do umów.
 11. Środki ochrony prawnej.
 12. Omówienie praktycznych problemów zamawiających w prowadzonych postępowaniach.