Home » Szkolenie » Nowośc! E-396 Zgodnie z Nową Normą PN-EN ISO 5667-1:2023-10. Jakość wody. Pobieranie próbek Część 1: wytyczne dotyczące opracowania programów i technik pobierania próbek.

szkolenia

Nowośc! E-396 Zgodnie z Nową Normą PN-EN ISO 5667-1:2023-10. Jakość wody. Pobieranie próbek Część 1: wytyczne dotyczące opracowania programów i technik pobierania próbek.

Uwaga! Norma PN-EN ISO 5667-1:2022-07 – wersja angielska wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-1:2023-10 – wersja angielska

Szkolenie kierujemy do :

– osób pobierających próbki w obszarze środowiska naturalnego (woda, ścieki) i wody do spożycia przez ludzi.
–  wszystkich osób pracujących w obszarze laboratoryjnym w tym osób nadzorujących procesy:  pobierania , weryfikacji

Zakres szkolenia:
– Normy serii 5667
– Projektowanie programów pobierania próbek (personel, cele opracowywania programów pobieranie, określenie miejsca pobielenia, zmienność podczas pobierania).
– Właściwości i warunki wpływające na pobieranie próbek.
– Normy dotyczące pobierania próbek wody.
– Czas i częstotliwość pobierania próbek (programy zarządzania jakością wody, programy charakterystyki jakościowej, programy badania przyczyn zanieczyszczeń, opracowywanie programów pobierania próbek).
– Pomiary przepływu i badania przepływu dla oznaczania jakości wody (kierunek, prędkość, profil przepływu; pomiar przepływu w zarządzaniu kontrolą jakości wody, metody pomiaru przepływu).
– Techniki pobierania próbek (próbki punktowe, okresowe nieciągłe, próbki okresowe pobierane w stałych odstępach czasu lub stałej objętości w czasie, próbki okresowe pobierane w stałych odstępach czasu w zależności od przepływu (zależne od objętości) lub stały czas zmienna objętość zmienny czas, próbki okresowe pobierane w stałych odstępach czasu w zależności od przepływu  lub pobieranie próbek o stałej objętości i zmiennej objętości, próbki ciągłe, próbki seryjne, próbki złożone, próbki o dużej objętości.
– Pobieranie próbek pasywnych (bierne pobieranie próbek).
– Sprzęt do pobierania próbek fizycznych i chemicznych (pojemniki, sprzęt do pobierania próbek na miejscu, sprzęt do pobierania: osadów, gazów rozpuszczonych, próbek radioaktywnych, biologicznych i mikrobiologicznych, pasywnych oraz  automatycznego pobierania próbek).
– Zapewnienie jakości i kontrola jakości pobierania próbek.
– Transport i przechowywanie próbek.
– Identyfikacja i ewidencja próbek.
– Zapisy z pobierania próbek.

Harmonogram
: 27 marca 2024, godz. 9:00-11:00

Szkolenia powiązanie:

E-383 Jakość wody. Pobieranie próbek– tworzenie dokumentu (formularza) programu pobierania próbek dla obiektów badanych – ścieki i szeroko pojęte stwierdzenie woda
E-382 Podstawy weryfikacji pobierania próbek w laboratorium
E-381 Wstęp do Szacowania niepewności pobierania próbek wody.
E-385 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi, powierzchniowej
E-368 Plan wewnętrznego i zewnętrznego monitorowania ważności wyników w laboratorium analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków
E-384 Utrwalanie, transportowanie i przekazanie próbek do laboratorium – wytyczne zgodne z DPL zgodne z 5667-3: 2018 dla ścieków i szeroko pojętych rodzajów wody
E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella
E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni
E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10
E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych (piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10
E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ , Procedurach i Instrukcjach Badawczych
E-324 Pobieranie próbek ścieków – manualne wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11
E-387 Pomiar temperatury w terenie i Laboratorium

Prowadzący:
Mirosław Wende
– Specjalista ds. analiz z prawie 40 letnim stażem pracy, wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek. Z doświadczeniem w zakresie zarządzania laboratorium i audytowania laboratoriów akredytowanych i nieakredytowanych.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)