Home » Szkolenie » E-409 Standardy Ochrony Małoletnich na obiektach basenowych

szkolenia

E-409 Standardy Ochrony Małoletnich na obiektach basenowych

Gdańska Fundacja Wody zaprasza na webinarium zarządzających i eksploatatorów pływalni, basenów i Aquaparków, oraz wszystkich zainteresowanych. Ważne tematy dnia dzisiejszego w aspekcie zarządzania obiektem sportowo-rekreacyjnym: 15 sierpnia 2024 zaczyna obowiązywać tzw. ustawa Kamilka, zapraszamy do uszeregowania swoich działań i wątpliwości w spawie tej ustawy, to ostatni dzwonek. Webinar z możliwością dyskusji.

  • przemoc wobec dzieci wg najnowszych badań;
  • rozpoznawaniem symptomów przemocy wobec dzieci i młodzieży;
  • tworzenie dokumentu Polityki Ochrony Dzieci;
  • obiekt basenowy jako przestrzeń do naruszeń względem dzieci;
  • określenie zasad zatrudniania kadry do pracy z dziećmi i młodzieżą w sposób zapewniający im bezpieczeństwo, bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami Spółki a dziećmi, ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku dzieci, bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych;
  • opracowanie i wdrażanie procedur interwencyjnych wskazujących pracownikom konkretne działania, które należy podjąć w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób dorosłych bliskich, obcych oraz rówieśników, w oparciu o charakter obiektów i świadczonych usług;
  • monitorowanie wdrożonych Standardów;
  • wskazówki praktyczne dla pracowników podejmujących interwencję.

Prowadzący:

Izabela Czernicka-Białowąs

Harmonogram:

24.07.2024 – godzina 11.00-13.30