Home » Szkolenie » E-112 Oczyszczanie ścieków z terenów poza aglomeracyjnych – rozwiązania systemowe

szkolenia

E-112 Oczyszczanie ścieków z terenów poza aglomeracyjnych – rozwiązania systemowe

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla pojedyńczych domostw to bardziej proekologiczne rozwiązanie zamiast szamba. Jednak na terenach nieskanalizowanych coraz powszechniej stosowane są małe oczyszczalnie ścieków (dla większej ilości domostw) będące  alternatywą dla przydomowych oczyszczalni.  Jakie są konsekwencje wyboru sposobu sanitacji terenów niezurbanizowanych?  Jakie jest podejście gmin i wodociągów  – czy każdy użytkownik powinien samodzielnie odpowiadać za własną oczyszczalnie czy też lepsze są rozwiązania systemowe kiedy projekt wspierany jest i prowadzony przez przedsiębiorstwo wod-kan? Coraz częściej wydaje się że opcja druga jest lepsza! Czy istnieją jednak dobre praktyki rozwiązań systemowych w obszarze poza aglomeracją? Jakie są technologie i nowe rozwiazania dla małych oczyszczlani ścieków?

Na te i inne pytania odpowie praktyk i przedstwiciel Wodociągów Słupskich będący operatorem systemowego przetestowanego i świetnie funkconującego rozwiazania małych oczyszczalni ścieków dla terenów pozaaglomeracyjnych.

Ponadto inny ekspert wod-kan przedstwi temat „Dobór optymalnego systemu kanalizacji sanitarnej dla terenów o zabudowie rozproszonej – analiza techniczno-ekonomiczna” 

Wykładowcy:

Tomasz Warężak – doktor nauk technicznych; członek wielu grup ekspertskich; autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych; autor i współautor kilkudziesięciu projektów, programów, koncepcji, raportów i analiz dla inwestycji finansowych z UE

Kazimierz Stachyra – zastępca kierownika słupskiej oczyszczalni ścieków.

godz 10:00-12:00

koszt 170zł+23%VAT

ZAPRASZAMY!