Home » Szkolenie » E-35 Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR – webinarium

szkolenia

E-35 Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR – webinarium

Uwaga!  Zniżka dla uczestników z województwa pomorskiego w ramach dotacji do projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”  WFOŚ/D/355/10/2017

W oczyszczalni typu sekwencyjnego SBR (ang. Sequencing Batch Reactor), ścieki przebywają w reaktorze i podlegają kolejnym reakcjom, przez czas obliczony przez regulator nadrzędny, tzw. regulator cyklu pracy. Jego głównym zadaniem jest wyznaczenie chwili, w której powinna zakończyć się dana faza cyklu pracy reaktora SBR (tlenowa/beztlenowa), do jakiej kolejnej fazy cyklu należy przejść, ile ona ma trwać.

W prezentacji szczegółowo przedstawione zostaną systemy, które optymalizują pracę SBRów. Uszczegóławiając, w zależności od warunków biologicznych panujących w SBRach zmianie ulegają różne parametry procesów, np. liczba faz (tlenowa/beztlenowa), kolejność faz (tlenowa pierwsza, czy beztlenowa pierwsza), liczba sekwencji (tlenowa + beztlenowa), itp. Obecnie SBRy, bez względu na warunki biologiczne w nich panujące mają wszystkie parametry ustawione na stałe, a optymalizator w systemie komputerowym będzie je zmieniał w zależności od warunków biologicznych.

Ta ingerencja w fazy tlenowe i beztlenowe wpływa również na inny harmonogram dostarczania powietrza przez instalację napowietrzającą i pozwala zmniejszyć czas pracy dmuchaw dostarczających powietrze, a tym samym obniżyć koszty energii, czyli zaoszczędzić pieniądze.

Efekt końcowy działania opracowanego systemu komputerowego: ścieki lepiej oczyszczone (mniejszy ładunek zanieczyszczeń dostaje się do odbiornika) + obniżenie kosztów energii związanych z pracą instalacji napowietrzającej (zaoszczędzone pieniądze).


Prowadzący:
ekspert i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie automatyki oczyszczalni ścieków


Harmonogram szkolenia:
  10
.12  10:00-11:30


Cena:
150 zł netto dla uczestników z woj. pomorskiego, dla pozostałych uczestników 180 zł netto.


ZAPRASZAMY!