Home » Szkolenie » S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków. ZNIŻKA dla uczestników woj.pomorskiego

szkolenia

S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków. ZNIŻKA dla uczestników woj.pomorskiego

WIĘCZEJ SZCZEGÓŁÓW JUŻ WKRÓTCE.

Uwaga!  Zniżka dla uczestników z województwa pomorskiego w ramach dotacji do projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”  WFOŚ/D/355/10/2017

Chęć optymalizacji procesów oraz obecność szerokiego spektrum zakłóceń zewnętrznych (zmieniające się natężenie przepływu, temperatura, stężenie i skład wpływających ścieków) oraz zakłóceń wewnętrznych powstałych w wyniku działania oczyszczalni są główną motywacją do wdrożenia oprzyrządowania, kontroli i automatyzacji technologii oczyszczania ścieków. Tylko niezawodne metody kontroli online, pozwalają uniknąć awarii procesu, jednocześnie zwiększając elastyczność operacji, zapewniając w ten sposób efektywne wykorzystanie wydajności instalacji. Oprócz spełnienia wymagań dotyczących jakości ścieków, kontrola procesu oczyszczalni ścieków ma na celu także zminimalizowanie kosztów eksploatacji.

Podczas seminarium grono ekspertów zaprezentuje obecny stan wiedzy i praktyki dotyczący możliwości sterowania on-line procesami oczyszczania ścieków. Będzie to pierwsze wydarzenie stanowiące całość z częścią 2 planowaną na przełomie września/października.

Seminarium kierujemy do: prezesów, kierowników, technologów na oczyszczalniach  a także  pracowników naukowych.

Ramy czasowe: 9.30-15.00

Miejsce: OŚ Dziarny, Iława

Data: 

Koszt: 410 zł + 23%vat, dla uczestników z woj. pomorskiego 370 zł + VAT

Program:

9:30 Wprowadzenie – kontrola procesów on-line –  możliwości, wyzwania, dalsza perspektywa i trwające badania,

9:45 Wykorzystanie modeli matematycznych w sterowaniu i optymalizacji procesów oczyszczania ścieków – teoria czy dobra praktyka?

10:15  Znaczenie dokładności i niezawodności pomiaru „on-line” jakości ścieków w automatycznym sterowaniu procesem oczyszczania ścieków komunalnych,

10:45 Wpływ właściwego doboru regulatorów na jakość regulacji w systemach sterowania procesami technologicznymi,

11:15 przerwa kawowa

11:30 Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków jako pierwszy krok do właściwego zaprojektowania systemu sterowania,

12:00 Standardowe i niestandardowe algorytmy sterowania i ich wpływ na osiągnięcie granicy efektywności technologicznej i energetycznej oczyszczalni,

12:30 Doświadczenia z eksploatacji predykcyjnego systemu sterowania MACS na oczyszczalni ścieków „Dziarny” w Iławie, Piotr Kowalski Iławskie Wodociągi Sp. Zo.o.

13:00 lunch

13:45 -15:00 wizyta studyjna na OŚ Dziarny, Iława

 

Zapraszamy do rezerwacji !