Home » Szkolenie » S-55 – Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – zasady tworzenia i użytkowania w oparciu o nowelizację ustawy Prawo Wodne

szkolenia

S-55 – Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – zasady tworzenia i użytkowania w oparciu o nowelizację ustawy Prawo Wodne

Dnia 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz.1566), która na nowo określiła zasady korzystania z wód przeznaczonych do kąpieli. Nowelizacja ustawy Prawo Wodne wprowadziła istotne zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli. Istotne zmiany prawne wprowadziło również rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Status kąpielisk okazjonalnych posiada większość gminnych zbiorników  w Polsce, przez co nowelizacja wspomnianych przepisów prawa dotyczy nie tylko organizatorów kąpielisk, ale także wielu urzędów gmin.

Gdańska Fundacja Wody podjęła się organizacji seminarium pt. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – zasady tworzenia i użytkowania w oparciu o nowelizację ustawy Prawo Wodne. Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 21 – 22 sierpnia 2018 roku, w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej. Podczas seminarium poruszone zostaną kwestie związane z obowiązującymi obecnie zagadnieniami prawnymi, warunkami dopuszczenia kąpielisk do eksploatacji i kwestiami związanymi z bezpieczeństwem.

An aerial shot of people sunbathing on a wet beach with a group of friends swimming in the sea

Ramy godzinowe:

  • Dzień I: 10:00 – 16:00
  • Dzień II: 9:00 – 16:00

Na seminarium omówione zostaną między innymi:

  • obowiązujące obecnie zagadnienia prawne
  • istotność poboru prób wody z kąpielisk, rzek i jezior dla urzędów gmin
  • warunki dopuszczenia do eksploatacji
  • kwestie związane z bezpieczeństwem na kąpieliskach
  • zajęcia terenowe (Rezerwat Ptasi Raj, kamienna grobla, kąpielisko nabrzeża Zalewu Gdańskiego)
  • zajęcia warsztatowe przeprowadzone ze specjalistą od public relations

Jednym z tematów poruszanych na seminarium będzie istotność poboru prób wody z kąpielisk, rzek i jezior dla urzędów gmin. Już teraz zapraszamy do udziału w webinarium poświęconemu tym zagadnieniom, które odbędzie się 19 lipca 2018 r.

Więcej informacji w webinarium znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.gfw.pl/szkolenia/istotnosc-poboru-prob-wody-z-kapielisk-rzek-i-jezior/