Home » Szkolenie » E-133 Cykl szkoleń: Synergia instalacji międzyzakładowych na przykładzie nowoczesnej oczyszczalni ścieków Orlen Południe+wycieczka wirtualna

szkolenia

E-133 Cykl szkoleń: Synergia instalacji międzyzakładowych na przykładzie nowoczesnej oczyszczalni ścieków Orlen Południe+wycieczka wirtualna

 

 

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po nowoczesnej oczyszczalni ścieków na terenie ORLEN Południe S.A. w Trzebini. Inwestycja jest przykładem instalacji, która zapewnia bezpieczeństwo technologiczne oraz zamienia część kosztów związanych z oczyszczaniem ścieków w zysk w postaci ciepła wyprodukowanego z uzyskanego ze ścieków biogazu.

Omówione zostaną:

  • Założenia projektowe i zastosowana technologia
  • Fermentacja mezofilowa ścieków o najwyższym zanieczyszczeniu i produkcja biogazu
  • Instalacja do odzyskiwania olejów ze ścieków
  • Proces MBBR wraz z instalacją fizykochemicznego podczyszczania ścieków
  • Instalacja odwadniania osadu
  • Zarzadzanie wodami deszczowymi i proces ich oczyszczania
  • Smart engineering – wykorzystane rozwiązania
  • Przygotowanie instalacji do dalszej rozbudowy

Zastosowane rozwiązania technologiczne oraz skala instalacji zaprezentowane zostaną podczas wirtualnej wycieczki 360. Omówienie poszczególnych etapów zaimplementowanego procesu w kluczowych punktach rzeczywistej instalacji pozwoli lepiej zrozumieć jego działanie.

Szkolenie kierowane jest do technologów, operatorów oczyszczalni ścieków oraz wszystkich pasjonatów ww.tematu.

Prowadzący: Arkadiusz Stachurski, Główny Technolog, Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o.

Harmonogram: 09.07.2021
,
godz. 10: 00-12:00 

 

Zapraszamy!