Home » Szkolenie » Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy ISO/IEC 17025:2017 i ISO 19011)

szkolenia

Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy ISO/IEC 17025:2017 i ISO 19011)

Wykładowca: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Ramy godzinowe: Szkolenie dwudniowe

12.10 – 9:00-16:00

13.10 – 8:30- 15:30


Cel szkolenia: 

  • zapoznanie z ogólnymi zasadami audytowania i prezentowania wyników audytów.
  • zrozumienie istoty audytowania (norma PN ISO 19011)
  • doskonalenie umiejętności interpretowania wymagań normy ISO/IEC 17025 i wymagań akredytacyjnych.
  • poznanie i doskonalenie metod (technik) audytowania (obszarów takich jak działania korygujące i zapobiegawcze, badania niezgodne z wymaganiami, odstępstwa, audity wewnętrzne,
  • poznanie zasad formułowania niezgodności
  • przypomnienie podstawowych terminów

Program szkolenia

Szkolenie realizowane głównie w formie ćwiczeń, analizie realnych przypadków między innymi na podstawie niezgodności, opisów sytuacyjnych, rozwiązywanie problemów: całość oparta o praktyczne doświadczenia trenera.