Home » Szkolenie » E-86 Szkolenie on-line dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – analiza zlewni, prawidłowa eksploatacja procesów, proste i tanie metody kontroli. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego.

szkolenia

E-86 Szkolenie on-line dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – analiza zlewni, prawidłowa eksploatacja procesów, proste i tanie metody kontroli. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego.

Uwaga!  Zniżka dla uczestników z województwa pomorskiego w ramach dotacji do projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”  WFOŚ/D/355/10/2017

 

Znany krajowy ekspert i wieloletni kierownik oczyszczalni ścieków oraz główny technolog dobrze zarządzanej gminnej oczyszczalni ścieków omówią szczegółowo zasady prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków,  jak i zwrócą uwagę na pojawiające się trudności i możliwości ich rozwiązania.

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

1. Zlewnia ścieków – źródła ścieków
2. Bilansowanie ilościowe i jakościowe zlewni, nierównomierność dopływu
3. Ścieki dowożone i przemysłowe
4. Procesy mechaniczne, biologiczne i chemiczne oczyszczania ścieków
5. Urządzenia oczyszczalni ścieków – dobór i eksploatacja
6. Monitoring procesów oczyszczania i jakości ścieków
7. Gospodarka osadowa
8. Obsługa oczyszczalni
9. Sposoby optymalizacji kosztów odbioru i oczyszczania ścieków

Szkolenie znacząco przyczyni się do podniesienia kompetencji eksploatatorów oczyszczalni ścieków. Zawierać będzie teorie jak i przykłady praktyczne.


RAMY CZASOWE:  6.10.2020, godz 10.00-15.30

WYKŁADOWCY: D. Rohde i W. Butajło

CENA: 240 zł netto dla osób z woj. pomorskiego, 270 zł netto  dla pozostałych uczestników + VAT 23%