Home » Szkolenie » E-121 Technologie usuwania farmaceutyków ze ścieków

szkolenia

E-121 Technologie usuwania farmaceutyków ze ścieków

Mikrozanieczyszczenia lub zanieczyszczenia wzbudzające obawy (CEC), odnoszą się do szeregu różnych substancji, takich jak farmaceutyki, biocydy i substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. Mogą one mieć niekorzystny wpływ na środowisko, szczególnie w przypadku wrażliwych odbiorników. Oprócz wpływu na organizmy wodne, uwalnianie mikrozanieczyszczeń stanowi zagrożenie dla zasobów wody pitnej na obszarach, gdzie dostęp do świeżej wody do produkcji wody pitnej jest ograniczony. W większości przypadków obecnie ograniczenie dopływu mikrozanieczyszczeń docierających do oczyszczalni ścieków (OŚ) z przemysłu, gospodarstw domowych i szpitali jest niewielkie. Ponadto, systemy oczyszczania ścieków nie są przystosowane do usuwania farmaceutyków. To sprawia, że ​​OŚ stanowią źródło zrzutu wielu z tych substancji. Dlatego konieczna będzie modernizacja oczyszczalni ścieków. Dodatkowym atutem zaawansowanego usuwania mikrozanieczyszczeń będzie możlwliwość ponownego wykorzystania wody (ścieków) do różnych celów.

Ogólną ideą projektu Less is More jest przetestowanie nowych, opłacalnych rozwiązań technologicznych do usuwania farmaceutyków i innych CEC, odpowiednich dla małych i średnich oczyszczalni ścieków oraz rozpowszechnianie informacji o tych nowych technologiach wśród użytkowników końcowych.

Działania projektu obejmują demonstrację, testowanie i walidację rozwiązań do usuwania mikrozanieczyszczeń. Trzy pilotażowe instalacje zostały zaprojektowane, zbudowane i zainstalowane na oczyszczalniach ścieków w Danii, Szwecji i na Litwie. Główną ideą pilotów jest opracowanie i przetestowanie technologii separacji w oparciu o procesy membranowe i węgiel aktywny w różnych kombinacjach. Rozwiązania zostały przetestowane pod kątem poprawy bilansu energetycznego poprzez ekstrakcję materiału organicznego o wysokiej zawartości energii uzyskanego w wyniku filtracji membranowej i ponowne jego wykorzystanie do produkcji biogazu. Dokonany zostanie również przegląd możliwości ponownego wykorzystania uzdatnionej wody. Na ostatnim etapie zostanie przygotowane skonsolidowane sprawozdanie z oceny efektywności energetycznej i opłacalności. Dokonana zosatnie koncepcja instalacji dla OŚ w Polsce.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane wyniki z trzech stacji pilotowych oraz wstępne analizy farmaceutyków z jednej z OŚ w Polsce wykonane w ramach projektu. Ponadto zaprezentowana będzie inna stacja pilotażowa obecnie działająca w Polsce oraz wyniki innych projektów badawczych dla usuwania farmaceutyków w Europie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

UWAGA: WYDARZENIE BĘDZIE TŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI/ANGIELSKI

Harmonogram: 09.03.2021, godz. 10:00 -12:30

1. Wprowadzenie i prezentacja projektu Less is More

2. Prezentacja wyników ze stacji pilotowej w Svedali w Szwecji (KOAG/FLOK –> Mikrosita –> MF/UF –> GAC, jako oczyszczanie bezpośrednie)

3. Prezentacja wyników ze stacji pilotowej w Slagelse w Dani (membrany –> GAC–> UV, jako doczyszczenie po ciągu głównym)

4. Prezentacja wyników ze stacji pilotowej w Kretinga na Litwie (GAC, jako doczyszczenie po ciągu głównym)

5. Wstępne wyniki analiz farmaceutyków na OŚ w Słupsku.

6. Kondycjonowanie ścieków przed procesem ozonowania jako bezpieczna metoda usuwania farmaceutyków ze ścieków komunalnych i przemysłowych na przykładzie projektu badawczego w Jaworznie (ozonowanien/AC/UV).

7. Farmaceutyki w ściekach surowych i oczyszczonych oraz wodach stanowiących ich odbiornik – na przykładzie Szwecji, Niemiec, Polski i Litwy

Zapraszamy!