Home » Szkolenie » E-121 Technologie usuwania farmaceutyków ze ścieków

szkolenia

E-121 Technologie usuwania farmaceutyków ze ścieków

Mikrozanieczyszczenia lub zanieczyszczenia wzbudzające obawy (CEC), odnoszą się do szeregu różnych substancji, takich jak farmaceutyki, biocydy i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Mogą one mieć niekorzystny wpływ na środowisko, szczególnie w przypadku wrażliwych odbiorników. Oprócz wpływu na organizmy wodne, uwalnianie mikrozanieczyszczeń stanowi zagrożenie dla zasobów wody pitnej na obszarach, gdzie dostęp do świeżej wody do produkcji wody pitnej jest ograniczony. W przypadku większości obecnie ograniczenie dopływu mikrozanieczyszczeń docierających do oczyszczalni ścieków (OŚ) z przemysłu, gospodarstw domowych i szpitali jest niewielkie. To sprawia, że ​​oczyszczalnie ścieków stanowią źródło zrzutu wielu z tych substancji. Dlatego konieczna będzie modernizacja oczyszczalni ścieków. Zaawansowane usuwanie mikrozanieczyszczeń umożliwi również ponowne wykorzystanie wody do różnych celów.

Ogólną ideą projektu Less is More jest przetestowanie nowych, opłacalnych rozwiązań technologicznych do usuwania farmaceutyków i innych CEC, odpowiednich dla małych i średnich oczyszczalni ścieków oraz rozpowszechnianie informacji o nowych technologiach wśród użytkowników końcowych.

Działania projektu obejmują demonstrację, testowanie i walidację rozwiązań do usuwania mikrozanieczyszczeń. Trzy pilotażowe instalacje zostały zaprojektowane, zbudowane i zainstalowane na oczyszczalniach ścieków w Danii, Szwecji i na Litwie. Główną ideą pilotów jest opracowanie i przetestowanie technologii separacji w oparciu o procesy membranowe i węgiel aktywny w różnych kombinacjach. Rozwiązania zostały przetestowane pod kątem poprawy bilansu energetycznego poprzez ekstrakcję organicznych produktów resztkowych o wysokiej zawartości energii uzyskanych w wyniku filtracji membranowej i ponowne ich wykorzystanie do produkcji biogazu. Dokonany zostanie również przegląd możliwości ponownego wykorzystania uzdatnionej wody. Na ostatnim etapie zostanie przygotowane skonsolidowane sprawozdanie z oceny efektywności energetycznej i opłacalności.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane wyniki z trzech stacji pilotowych oraz wstępne analizy farmaceutyków z jednej z OŚ w Polsce wykonane w ramach projektu. Ponadto zaprezentowana będzie inna stacja pilotażowa obecnie działająca w Polsce.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Harmonogram: 09.03.2021, godz 10:00 -12:30

 

Zapraszamy!