Home » Szkolenie » E-17 Analiza ryzyka w aspekcie oceny znaczenia niezgodności, spostrzeżeń, odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami

szkolenia

E-17 Analiza ryzyka w aspekcie oceny znaczenia niezgodności, spostrzeżeń, odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami


Celem spotkania
jest praktyczne przeanalizowanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów związanych w zakresie procesu oceny ryzyka w laboratorium badawczym.
Podczas webinarium w praktyczny sposób zostanie omówiona kwestia oceny ryzyka w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów związanych. Przedstawiony zostanie mechanizm analizy ryzyka jako skuteczne narzędzie zapobiegania,
a także reakcji na problemy jakościowe laboratorium.
Przedyskutujemy możliwości wykorzystania procesu oceny ryzyka w algorytmie postępowania z działaniami korygującymi, spostrzeżeniami, odstępstwami oraz badaniami niezgodnymi
z wymaganiami. Zostaną przedstawione praktyczne wskazówki dotyczące sposobów dokumentowania procesu oceny ryzyka oraz ustaleń w zakresie odpowiedzialności, monitorowania i cyklicznych przeglądów.

Harmonogram: 22.03.2021, godz. 13:00 – 14:30

Prowadząca: Iwona Madejska – Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

Zapraszamy!