Home » Szkolenie » Webinarium E-17 Analiza ryzyka w aspekcie oceny znaczenia niezgodności, spostrzeżeń, odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami

szkolenia

Webinarium E-17 Analiza ryzyka w aspekcie oceny znaczenia niezgodności, spostrzeżeń, odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami


Celem spotkania jest praktyczne przeanalizowanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów związanych w zakresie procesu oceny ryzyka w laboratorium badawczym.

Podczas webinarium w praktyczny sposób zostanie omówiona kwestia oceny ryzyka w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów związanych. Przedstawiony zostanie mechanizm analizy ryzyka jako skuteczne narzędzie zapobiegania, a także reakcji na problemy jakościowe laboratorium. Przedyskutujemy możliwości wykorzystania procesu oceny ryzyka w algorytmie postępowania z działaniami korygującymi, spostrzeżeniami, odstępstwami oraz badaniami niezgodnymi z wymaganiami. Zostaną przedstawione praktyczne wskazówki dotyczące sposobów dokumentowania procesu oceny ryzyka oraz ustaleń w zakresie odpowiedzialności, monitorowania i cyklicznych przeglądów.

Harmonogram spotkania 7.04.2020

UWAGA ! Zmiana godziny  14.00 – 15.30 

Wykładowca:

Iwona Madejska

Zapraszamy