Home » Szkolenie » E-19 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej. Webinarium

szkolenia

E-19 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej. Webinarium


Nowość – omówimy najistotniejsze wymagania przedstawione w dokumencie DA-06 wyd 7 z dnia 20.04.2020. Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów.

Nowelizacja dokumentu związana jest ze zmianami postanowień polityki ILAC P10 Polityka ILAC dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów, dokumentu obowiązkowego ILAC.

Harmonogram spotkania: 22.07.2020 godzina 10.00-11.30

Wykładowca:

Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

Zapraszamy