Home » Szkolenie » Webinarium E-19 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej

szkolenia

Webinarium E-19 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej

Celem szkolenia jest zapoznanie z ogólnymi zasadami zapewnienia spójności pomiarowej
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wymaganiami akredytacyjnymi
w szczególności polityką PCA przedstawioną w dokumencie DA-06: wzorcowanie, świadectwa i wyniki wzorcowania i ich wykorzystanie, postępowanie z przyrządami do pomiaru objętości (szkłem pomiarowym),  DA-06 – materiały odniesienia i ich wykorzystanie do zapewnienia spójności pomiarowej.

Harmonogram spotkania: 7.04.2020 godzina 10.00-11.30

Wykładowca:

Katarzyna Ulas

Zapraszamy