Home » Szkolenie » S-63 Wymagania w laboratorium badawczym – seminarium doskonalące dla praktyków

szkolenia

S-63 Wymagania w laboratorium badawczym – seminarium doskonalące dla praktyków


UWAGA nowy termin seminarium laboratoryjnego !!!

Tradycją już od 1995r. stała się organizacja przez GFW seminariów doskonalących pracę w laboratorium badającym wodę, ścieki i żywność, będących podsumowaniem całorocznych działań. Zakres programowy tegorocznego seminarium jest inspirowany dyskusjami z uczestnikami szkoleń i dotyczy najważniejszych, bieżących tematów. Moderatorem seminarium będzie specjalista praktyk z laboratorium wodociągowego Katarzyna Szczepanek.
Seminarium odbędzie się w malowniczym otoczeniu Wyspy Sobieszewskiej jako dwudniowa konferencja.

HARMONOGRAM

4.11.2021 9.30-16.00

 • Nowa DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/2184 z dn. 16.12.2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zmiany w zakresie oceny mikrobiologicznej Renata Matuszewska Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

 • Colifagi somatyczne w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi – występowanie i metody badań –  Marta Bartosik Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

 • Analiza ryzyka w laboratorium – Monika Grudzińska

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium badawczym – Janina Najbar

 • PANEL DYSKUSYJNY  – Współczesne wyzwania dla akredytowanego laboratorium oczami jego pracownika i kierownika – odpowiedzialność za wyniki, trudni klienci, sprawy sporne, nadmiar pracy, podział obowiązków i wiele innych w zderzeniu dwóch perspektyw – moderacja Katarzyna Szczepanek 

5.11.2021 9.30 – 15.00

 • Kontrola pobierania badania w warunkach terenowych, transportowania oraz badań analitycznych przed wystawieniem sprawozdania z badań Mirosław Wende

 • Potwierdzenie ważności wyników mikrobiologicznych oparte na dobrych praktykach laboratoryjnych (na podstawie realnych przykładów pracy laboratoryjnej) Maria Czuba-Latoń

 • Wyposażenie laboratorium badawczego i wzorcującego a standaryzacja i powtarzalność wyników w oparciu o Normy Europejskie – dr Edyta Pytel Mar-Four

 • Walidacyjny proces pobierania i transportu próbek do badań wody do spożycia, ścieków lub osadów – Jerzy Gryczan

 • Norma PN-EN ISO 19036:2020-04 czyli niepewność po staremu i po nowemu – Tomasz Szprycha


Adresaci Seminarium:

 • pracownicy techniczni i kierownicy laboratoriów badawczych,

 • pracownicy i auditorzy wewnętrzni,  którzy planują wdrożenie systemu w laboratorium

Uwaga! Rezerwacja noclegów oraz kolacji (oprócz wspólnej kolacji 4.11.2021) we własnym zakresie.

Osoby rezerwujące nocleg na Seminarium w Hotelu Orle prosimy o podanie informacji, że rezerwacja jest dokonywana w ramach Seminarium Laboratoryjnego.
Recepcja: tel. 58 526 10 21, http://www.orle.com.pl


W przypadku pytań lub potrzeby skorzystania z  przestrzeni wystawowej dla firm zachęcamy do kontaktu z opiekunem wydarzenia

Prowadzący:

Katarzyna Szczepanek – absolwentka Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynierii Środowiska. Od 2008 r. Kierownik Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów. Specjalista ds. jakości w akredytowanym laboratorium, wieloletni wykładowca, auditor wewnętrzny, praktyk i pasjonat systemu zarządzania.

Renata Matuszewska – dr nauk medycznych, mikrobiolog, pracownik Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, wykładowca i konsultant z zakresu mikrobiologii sanitarnej, zajmuje się między innymi problematyką związaną z izolacją i wykrywaniem mikroorganizmów wskaźnikowych, chorobotwórczych występujących w wodach naturalnych oraz w sztucznych rezerwuarach wody, auditor techniczny w obszarze badań mikrobiologicznych wody; aktywnie uczestniczy w pracach normalizacyjnych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym z zakresu jakości wody, autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Marta Bartosik – Mikrobiolog z wieloletnim doświadczeniem, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego. W codziennej pracy zajmuje się badaniami mikrobiologicznymi wody w obszarze bakterii wskaźnikowych, bakterii z rodzaju Legionella oraz bakteriofagów. Współpracuje z Komitetem Technicznym 120 ds. Jakości Wody – Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, współautorka publikacji naukowych.

Monika Grudzińskakoordynator ds. jakości i badań terenowych – chemik, ukończyła Politechnikę Gdańską na wydziale Chemicznym, kierunek ochrona środowiska, od 20 lat pracuje w laboratorium z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 18001, 9001, 14001 i 17025.

Mirosław Wende – wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem, praktycznym w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań wody i ścieków.

Janina Najbar – kierownik laboratorium akredytowanego wody, ścieków, higieny pracy, galwanizerni, badania próbek produkcyjnych i przemysłowych.

Maria Czuba-Latoń – Mikrobiolog praktyk i pasjonatka z 14 letnim doświadczeniem, specjalizuje się w badaniach mikrobiologicznych wody oraz identyfikacji ryzyka mikrobiologicznego w przemyśle napojowym. Opracowuje materiały i przeprowadza międzynarodowe szkolenia w zakresie szeroko pojętej mikrobiologii produkcyjnej (GLP, Identyfikacje mikrobiologiczne, plany kontroli, walidacje alternatywnych metod badawczych mikrobiologicznych). Odgrywa aktywna rolę jako audytor wiodący procesów produkcyjnych w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności. Posiada doświadczenie w certyfikacji pracowników w zakresie mikrobiologii, bierze udział we wdrażaniu międzynarodowych standardów w laboratoriach.

Jerzy Gryczan – wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratorium analitycznym (akredytowanym), doświadczenie praktyczne w audytowaniu, audytor i ekspert, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.

Tomasz Szprycha – laboratorium mikrobiologiczne.

 

Zapraszamy! 

Wspiera nas