Home » Szkolenie » Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące

szkolenia

Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące

Zapraszamy na seminarium doskonalące pracę laboratoriów chemicznych. Podczas trzech dni szkolących przedstawimy wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania metod badań fizykochemicznych.  W jaki sposób zrealizować i udokumentować proces wdrożenia metod badań w laboratorium krok po kroku oraz jak wykorzystać dane z walidacji / weryfikacji metod do ustalenia kryteriów wewnętrznej kontroli jakości badań. Omówimy ocenę statystyczną otrzymanych wyników z badań biegłości, oszacowanie niepewności pomiaru z uwzględnieniem składowych istotnych dla danej metody. Tematy omówione podczas trwania seminarium:

 • Rola i praktyczne wykorzystanie badań biegłości w procesie sterowania jakością. – Katarzyna Ulas
 • Spójność pomiarowa w praktyce laboratoryjnej – badanie i wzorcowanie
 • Nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym niewymagającym wzorcowania zewnętrznego w odniesieniu do projektu załącznika nr 1 do DA-06
 • Równoważność metod alternatywnych w badaniach.
 • Walidacja, rewalidacja metody: oznaczania fosforu.
 • Dokumentacja do wdrożenia  normy 17025:2018-02 – skuteczne wdrożenie – na przykładzie.
 • Najważniejsze zmiany, które doprecyzowują wdrożenie normy ISO/IEC 17025:2017 –  najważniejsze podsumowanie – panel dyskusyjny – Iwona Madejska
 • Istotne elementy w kontroli wewnętrznej – Mirosław Wende
 • Ewentualne błędy podczas wykonywania analiz chemicznych, fizycznych w badaniach wody i ścieków w metodach zminiaturyzowanych i referencyjnych od momentu pobrania do momentu wpisu wyniku.
  – Mirosław Wende
 • Minimalizacja ryzyka popełnienia błędu podczas przenoszenia danych zawartych z zapisów źródłowych do raportowania badań. – Tomasz Stankiewicz

Harmonogram i PROGRAM SEMINARIUM.docx

26.02  godz. 9:30-15:30

27.02  godz.   9.30- 15:30

28.02 godz. 9:30 – 13:00

ADRESACI SZKOLENIA:

 • pracownicy i kierownicy laboratoriów badawczych,
 • pracownicy i audytorzy wewnętrzni ,  którzy planują wdrożenie systemu w laboratorium