Home » Szkolenie » E-99 Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych – on-line

szkolenia

E-99 Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych – on-line

 

hs-homepage-image3

Gdańska Fundacja Wody zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym zasad pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych.

Szkolenie kierowane jest do laboratoriów wykonujących badania wody basenowej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, innych zainteresowanych  osób.

Celem szkolenia jest ujednolicenie interpretacji i wyjaśnienie wątpliwości związanych z metodyką pobierania próbek wody basenowej.

Wykładowca – Małgorzata Prędota ekspert GFW, specjalista z wieloletnim doświadczeniem zawodowym uzyskanym w trakcie pracy w Inspekcji Sanitarnej oraz przy doradztwie z zakresu eksploatacji basenów kąpielowych. Wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Gdańską Fundację Wody, jak również dla Inspekcji Sanitarnej. Swoja wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu technik basenowych pogłębiała na szkoleniach w Niemczech, Francji. Wiedzę z poboru próbek wody basenowej, kurków poborowych dla wody do spożycia we Włoszech, podczas wdrażania przepisów unijnych dla wody do spożycia w Polsce. Ekspert uczestniczący we wszystkich konsultacjach dotyczących procedowania rozporządzeń dotyczących jakości wody na pływalniach i wody do spożycia. Autorka wielu artykułów branżowych dotyczących poboru próbek i eksploatacji basenów w kwartalniku ” Pływalnie i baseny”

 

Harmonogram spotkania: 22 października 2020 , godz. 9:00 – 13:00
Przerwa: 10:30 – 10:45

Program spotkania:

 • Pobieranie próbek wody wg PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody – pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych.
 • Pobieranie próbek wody wg PN-EN ISO 19458:2007 woda z basenów kąpielowych
 • PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody. Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych – pojemniki na próbki do badań mikrobiologicznych.
 • PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody. Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych:
 • stacje uzdatniania basenów kąpielowych
 • warunki pobierania próbek wody z zaworów czerpalnych
 • woda podpowierzchniowa z basenów kąpielowych
 • technika pobierania próbek wody podpowierzchniowej
 • transport pobranych próbek do laboratorium
 • Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach Warszawa, październik 2014– www.gis.gov.pl – Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych z pływalni oraz urządzeń związanych z uzdatnianiem wody.
 • Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych w kierunku bakterii z rodzaju Legionella.
 • Pobieranie próbek wody na pływalni do analiz fizyczno-chemicznych
 • PN-ISO 5667-5:2017 Postępowanie z próbkami wody
 • PN-EN ISO 5667- 3:2017-05 techniki utrwalania próbek – analizy fizykochemiczne i chemiczne (przykład dwóch parametrów do oceny jakości wody pływalni).
 • Analiza i podsumowanie omówionych oraz zgłoszonych problemów – dyskusja i zadawanie pytań.

 

Zapraszamy  !