Home » Szkolenie

SZKOLENIAStyczeń

on-line                 są miejsca 27.01.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-96 Bilans kosztów i strat w laboratorium. Metody tradycyjne, kontra metody testowe. Odpady poreakcyjne w laboratorium. on-line                 są miejsca 29.01.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-108 Dobra praktyka laboratoryjna rozszerzanie zakresów pomiarowych, poprzez rozcieńczenia pośrednie.

Luty

on line                 są miejsca 02.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-29 Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu PN-ISO 15705:2005 są miejsca 03.02.2021 Gospodarka ściekowa Webinaria E-37_8 Kawa wod-kan – forum dyskusyjne dla przedsiębiorstw wod-kan on line                 są miejsca 04.02.2021 Gospodarka odpadami Webinaria E-56 Kawa Odpady – forum dyskusyjne on-line są miejsca 04.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-95 Potwierdzanie równoważności metod alternatywnych. on line                 są miejsca 05.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-15 Stwierdzenie zgodności z wymaganiami – zasada podejmowania decyzji on-line                 są miejsca 09.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-109 Weryfikacja oraz walidacja metod analitycznych. Budżet niepewności. on-line                 są miejsca 12.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-14 BZT 5 – metoda oznaczania biochemicznego zaopatrzenia na tlen – badanie rozliczeń klientów korzystających ze środowiska on line                 są miejsca 12.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-54 Nowa norma dotycząca mikrobiologii PN-19036 niepewność pomiarowa on line                 są miejsca 15.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-59 Wykorzystanie i analiza wyników świadectw wzorcowania on-line                 są miejsca 15.02.2021 Gospodarka ściekowa Webinaria E-111 Odzysk wody ze ścieków on-line                 są miejsca 16.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-91 Super laboratorium fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne na 50 m kwadratowych czy to możliwe? on line                 są miejsca 19.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-58 Technika pomiarowa spektrofotometria – krzywa kalibracyjna, weryfikacja zapisów z potwierdzania ważności wyników on-line                 są miejsca 19.02.2021 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze Webinaria E-73 Niepewność pobierania próbek ścieków on line                 są miejsca 26.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-17 Analiza ryzyka w aspekcie oceny znaczenia niezgodności, spostrzeżeń, odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami on line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Webinaria E-41 NOWELIZACJA DA-06 (Wyd. 7 – 20.04.2020), wymagania p. 6.5. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej. on line                 są miejsca 26.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-67 Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Webinaria E-105 _1 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Webinaria E-106 Nowelizacja DA-05 (PCA) – planowanie udziału w PT/ILC z uwzględnieniem ryzyka.

Marzec

on line                 są miejsca 02.03.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-39 Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu i interpretacji kart kontrolnych są miejsca 09.03.2021 Gospodarka ściekowa Webinaria E-121 Technologie usuwania farmaceutyków ze ścieków są miejsca 23.03.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-123 Technolog dla technologa: wsparcie dla początkujących pracowników oczyszczalni ścieków

Kwiecień

Iława                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Webinaria S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków. ZNIŻKA dla uczestników woj.pomorskiego