Home » Szkolenie

SZKOLENIACzerwiec

on line                 mało miejsc 04.06.2020 - 04.06.2020 Baseny kąpielowe on line Webinaria E-44 Kawa – BASENY czwartkowe spotkania branży basenowej w okresie pandemii – forum dyskusyjne on line                 są miejsca 04.06.2020 - 04.06.2020 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Projekty Webinaria E-45 Realizacja projektów POIŚ w sektorze wod-kan – zamykanie realizacji projektu. Webinarium on line                 są miejsca 09.06.2020 - 09.06.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-28 Oznaczanie chlorków PN-ISO 9297:1994. Webinarium on line                 są miejsca 09.06.2020 - 09.06.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-38 Wykorzystanie oraz analiza wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych. on line                 są miejsca 10.06.2020 - 21.05.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-43 Audyt wewnętrzny – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on line                 są miejsca 10.06.2020 - 10.06.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-40 Bezstronność i poufność – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 punkt 4 on line                 są miejsca 15.06.2020 - 15.06.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-41 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej – nowelizacja DA-06 WYD. 7 – 20.04.2020 on line                 są miejsca 15.06.2020 - 15.06.2020 Gospodarka wodna on line Webinaria E-52 Strategie redukcji strat wody w pigułce on line                 są miejsca 16.06.2020 - 16.06.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-14 Podstawowe problemy przy oznaczaniu BZT5 – różnice w nowej normie. Webinarium on line                 są miejsca 16.06.2020 - 16.06.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-39 Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu i interpretacji kart kontrolnych są miejsca 17.06.2020 Webinaria E-37_4 Kawa Wod-Kan – forum dyskusyjne przedsiębiorstw wod-kan on-line on line                 są miejsca 18.06.2020 - 18.06.2020 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-46 Realizacja projektów POIŚ w sektorze wod-kan – zmiany w projekcie on line                 są miejsca 19.06.2020 - 19.06.2020 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze on line Procesy inwestycyjne Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-48 Bakterie z rodzaju Legionella – zagrożenia, zasady kontroli, metody eliminacji i zapobiegania zasiedlaniu instalacji i urządzeń wodnych w obiektach użyteczności publicznej on line                 są miejsca 19.06.2020 - 19.06.2020 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze on line Webinaria E-55 Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella. on line                 są miejsca 23.06.2020 - 23.06.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-54 Nowa norma dotycząca mikrobiologii PN-19036 niepewność pomiarowa on line                 są miejsca 23.06.2020 - 23.06.2020 Gospodarka ściekowa on line Webinaria E-51 Gminne oczyszczalnie ścieków – zarządzanie zlewnią, monitoring ścieków, koszty on line                 są miejsca 24.06.2020 - 24.06.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-47 Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody. Webinarium on line                 są miejsca 26.06.2020 - 26.06.2020 Baseny kąpielowe Laboratoria badawcze on line Procesy inwestycyjne Webinaria E-57 Jakość mikrobiologiczna wody w instalacjach i urządzeniach wodnych obiektów rekreacyjno-sportowych, czynniki etiologiczne chorób wodozależnych, wymagania w obszarze regulowanym on line                 są miejsca 30.06.2020 - 30.06.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-59 Wykorzystanie i analiza wyników świadectw wzorcowania

Lipiec

on line                 są miejsca 03.07.2020 - 03.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-58 Spektrofotometria – technika pomiarowa. on line                 są miejsca 03.07.2020 - 03.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-60 Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu i interpretacji kart kontrolnych on line                 są miejsca 07.07.2020 - 07.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria Spójność pomiarowa od strony praktycznej i związanej z normą 17025 on line                 są miejsca 10.07.2020 - 10.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria Nowy DA-05 dotyczący badań biegłości i normy 17043 on line                 są miejsca 14.07.2020 - 14.07.2020 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze on line Procesy inwestycyjne Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-62 Jak udzielić zamówienia krajowego od pierwszego stycznia 2021 roku on line                 są miejsca 14.07.2020 - 14.07.2020 Baseny kąpielowe on line Webinaria E- 63 Ratownicy – pierwsza pomoc na pływalni, kąpielisku w czasach pandemii