Home » Szkolenie

SZKOLENIALipiec

on-line                 są miejsca 30.07.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10

Sierpień

on-line                 są miejsca 05.08.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-184 Walidacja i weryfikacja metod mikrobiologicznych z uwzględnieniem różnych technik badawczych on-line                 są miejsca 06.08.2021 Gospodarka wodna Inne Laboratoria badawcze Webinaria E-191 Zasady udostępniania wody wodociągowej z dystrybutorów poidełek on-line                 są miejsca 09.08.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-47a Określanie smaku i zapachu w wodzie – zasady postępowania w akredytowanym laboratorium. on-line                 są miejsca 26.08.2021 Webinaria E-161: Bezpieczeństwo wody do spożycia webinarium                 są miejsca 27.08.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-172 Monitoring systemu wodociągowego

Wrzesień

webinarium                 są miejsca 06.09.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-169 Cyfryzacja obiektów wodno-ściekowych – Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) webinarium                 są miejsca 13.09.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-171 Wykrywanie i ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych są miejsca 13.09.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-176 Technologia ozonowania w produkcji wody i oczyszczaniu ścieków – teoria i praktyka. on-line                 są miejsca 13.09.2021 Gospodarka odpadami Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-179 Zamówienia in house w praktyce samorządowej z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i Sądu Zamówień Publicznych on-line                 są miejsca 14.09.2021 Webinaria E-162 Nadzór nad jakością wody pitnej i strefami ujęć webinarium                 są miejsca 14.09.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-174 Ocena niepewności pomiarów w laboratorium badawczym z wykorzystaniem monitorowania ważności wyników webinarium                 są miejsca 17.09.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-170 Zdalny odczyt wodomierzy – wczoraj, dziś, jutro. webinarium                 są miejsca 17.09.2021 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-180 Prawo zamówień publicznych dla branży wod-kan on-line                 są miejsca 22.09.2021 Webinaria E-163 Normy prawne, woda surowa, interwencja w przypadkach nagłego zanieczyszczenia wody pitnej. webinarium                 są miejsca 22.09.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-175 Przyczyny i skutki często spotykanych w praktyce niezgodności i/lub potencjalnych niezgodności w laboratoriach badawczych on line                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Webinaria E-56 Kawa Odpady – forum dyskusyjne on-line on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Webinaria E-49 Kawa Lab – forum dyskusyjne branży laboratoryjnej on-line

Październik

webinarium                 są miejsca 18.10.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-174/1 Ocena niepewności pomiarów w laboratorium badawczym z wykorzystaniem monitorowania ważności wyników