Home » Szkolenie

SZKOLENIAListopad

on line                 są miejsca 25.11.2020 - 25.11.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-36 Nowoczesne metody sterowania napowietrzaniem (stężeniem tlenu i instalacją napowietrzającą) w oczyszczalni ścieków. on-line                 są miejsca 25.11.2020 - 25.11.2020 Gospodarka wodna Webinaria E-93 Prawne aspekty suszy okiem hydrologa. są miejsca 26.11.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-89 Zrzuty ścieków przemysłowych, energochłonność, tłocznie, inwestycje, ścieki poza aglomeracjami – ważne zagadnienia dla GMINNYCH OŚ – seminarium on-line on line                 są miejsca 27.11.2020 - 27.11.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-29 Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu PN-ISO 15705:2005. Webinarium

Grudzień

Iława                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Webinaria S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków. ZNIŻKA dla uczestników woj.pomorskiego on-line                 są miejsca 01.12.2020 - 01.12.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-106 Nowelizacja DA-05 (PCA) – planowanie udziału w PT/ILC z uwzględnieniem ryzyka. on-line                 są miejsca 02.12.2020 - 02.12.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-105 _1 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) on-line                 są miejsca 04.12.2020 - 04.12.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-49 Kawa Lab – forum dyskusyjne branży laboratoryjnej on-linie są miejsca 08.12.2020 - 08.12.2020 Gospodarka ściekowa Procesy inwestycyjne Webinaria E-102 Wodociągi przyszłości: Oszczędności dla branży wod-kan: opomiarowanie, telemetria oraz wykrywanie strat wody on line                 są miejsca 09.12.2020 - 09.12.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-41 NOWELIZACJA DA-06 (Wyd. 7 – 20.04.2020), wymagania p. 6.5. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej. są miejsca 09.12.2020 - 09.12.2020 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-103 Pandemia: Zarządzanie ryzykiem oraz plany ciągłości działania Przedsiębiorstw Wodociągowo- Kanalizacyjnych w Polsce on line                 są miejsca 10.12.2020 - 10.12.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-35 Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR – webinarium on line                 są miejsca 10.12.2020 - 10.12.2020 Gospodarka odpadami Webinaria E-56 Kawa Odpady – forum dyskusyjne branży odpadowej on-linie on-line                 są miejsca 11.12.2020 - 11.12.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-104 Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z normą odniesienia PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007 on-line                 są miejsca 15.12.2020 - 15.12.2020 Gospodarka odpadami Webinaria E-107 Czego gmina powinna oczekiwać od instalacji komunalnej do której trafią jej odpady? Strategiczne kierunki zmian w zagospodarowaniu odpadów w Polsce on-line                 są miejsca 18.12.2020 - 18.12.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-73 Niepewność pobierania próbek ścieków