Home » Szkolenie

SZKOLENIAStyczeń

są miejsca 26.01.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-224 Praktyczne aspekty odprowadzania ścieków przemysłowych przez przedsiębiorstwa wod-kan – zgody, umowy – czyli jak przygotowań się do świadczenia usług na rzecz dostawcy ścieków przemysłowych

Luty

on-line                 są miejsca 01.02.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-172 Monitoring systemu wodociągowego on-line                 są miejsca 01.02.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-211/1 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 08.02.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-169 Cyfryzacja obiektów wodno-ściekowych – Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) on-line                 są miejsca 10.02.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-170 Zdalny odczyt wodomierzy – wczoraj, dziś, jutro. są miejsca 10.02.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna GŚ-52 Gospodarka osadami w małej oczyszczalni ścieków – Instalacja granulacji osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Gniewinie on-line                 są miejsca 11.02.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-171 Wykrywanie i ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych on-line                 są miejsca 14.02.2022 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-225 Postępowanie z ryzykiem w laboratorium on-line                 są miejsca 14.02.2022 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-244 Potwierdzenie ważności wyników pobierania próbek według normy PN-ISO 5667-10:2021-11

Marzec

on-line                 są miejsca 01.03.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-227 Charakterystyka i metody zagospodarowania masy pofermentacyjnej powstającej w biogazowniach celem ponownego wykorzystania jej w rolnictwie on-line                 są miejsca 07.03.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-228 Wykorzystanie procesów membranowych w oczyszczaniu wody i ścieków miejskich: stan obecny, ograniczenia i perspektywy Trójmiasto                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan.