Home » Szkolenie

SZKOLENIAStyczeń

on-line                 są miejsca 27.01.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-96 Bilans kosztów i strat w laboratorium. Metody tradycyjne, kontra metody testowe. Odpady poreakcyjne w laboratorium. on-line                 są miejsca 29.01.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-108 Dobra praktyka laboratoryjna rozszerzanie zakresów pomiarowych, poprzez rozcieńczenia pośrednie. są miejsca 29.01.2021 Laboratoria badawcze E-83 Analiza niezgodności i spostrzeżeń – umiejętne przeprowadzanie procesu korekcji, działań korygujących z uwzględnieniem analizy ryzyka

Luty

Wejherowo                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Laboratoria badawcze GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji. on line                 są miejsca 02.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-29 Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu PN-ISO 15705:2005 są miejsca 02.02.2021 Laboratoria badawcze E-81 Skuteczny przegląd zarządzania w laboratorium – jak go efektywnie przeprowadzać i dokumentować są miejsca 04.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-95 Potwierdzanie równoważności metod alternatywnych. on line                 są miejsca 05.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-15 Stwierdzenie zgodności z wymaganiami – zasada podejmowania decyzji są miejsca 08.02.2021 Laboratoria badawcze E-122 Ocena niepewności pomiaru metod fizykochemicznych – jak uniknąć podstawowych błędów w trakcie konstruowania budżetu niepewności on-line                 są miejsca 09.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-109 Weryfikacja oraz walidacja metod analitycznych. Budżet niepewności. on-line                 są miejsca 12.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-14 BZT 5 – metoda oznaczania biochemicznego zaopatrzenia na tlen – badanie rozliczeń klientów korzystających ze środowiska on line                 są miejsca 12.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-54 Nowa norma dotycząca mikrobiologii PN-19036 niepewność pomiarowa on line                 są miejsca 15.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-59 Wykorzystanie i analiza wyników świadectw wzorcowania on-line                 są miejsca 16.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-91 Super laboratorium fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne na 50 m kwadratowych czy to możliwe? on line                 są miejsca 19.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-58 Technika pomiarowa spektrofotometria – krzywa kalibracyjna, weryfikacja zapisów z potwierdzania ważności wyników on-line                 są miejsca 19.02.2021 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze Webinaria E-73 Niepewność pobierania próbek ścieków są miejsca 22.02.2021 Laboratoria badawcze E-82 Ocena zewnętrznych dostawców – jak dobierać kryteria oceny uwzględniające specyfikę dostawy są miejsca 25.02.2021 Laboratoria badawcze E-84 Jak poprawnie planować proces weryfikacji/walidacji metod fizykochemicznych – praktyczne wskazówki na etapie planowania on line                 są miejsca 26.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-17 Analiza ryzyka w aspekcie oceny znaczenia niezgodności, spostrzeżeń, odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami on line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Webinaria E-41 NOWELIZACJA DA-06 (Wyd. 7 – 20.04.2020), wymagania p. 6.5. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej. on line                 są miejsca 26.02.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-67 Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Webinaria E-105 _1 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Webinaria E-106 Nowelizacja DA-05 (PCA) – planowanie udziału w PT/ILC z uwzględnieniem ryzyka.

Marzec

on line                 są miejsca 02.03.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-39 Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu i interpretacji kart kontrolnych