Home » Szkolenie

SZKOLENIA



Sierpień

on-line                 są miejsca 02.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-282 Organizacja mikrobiologicznego laboratorium badawczego (pomieszczenia, wyposażenie, spójność pomiarowa, grupy metod, personel) on-line                 są miejsca 05.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca 05.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-284 Zastosowanie metod statystycznych w laboratorium mikrobiologicznym (weryfikacja metod, potwierdzanie ważności wyników, niepewność pomiaru) on-line                 są miejsca 10.08.2022 Laboratoria badawcze Na zamówienie E-275 Tabele przestawne w Excelu – poziom średniozaawansowany – laboratoria badawcze on-line                 są miejsca 10.08.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-276 Power Query – podstawy – laboratoria badawcze są miejsca 16.08.2022 Laboratoria badawcze E-257 Analiza ryzyk i szans w działalności laboratoryjnej on-line                 są miejsca 18.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-183 Jak przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w mikrobiologicznym laboratorium badawczym? są miejsca 19.08.2022 Laboratoria badawcze E-258 Niepewność etapu pobierania próbek on-line                 są miejsca 24.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-149 Oznaczanie bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody do spożycia przez ludzi on-line                 są miejsca 25.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody) on-line                 są miejsca 26.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-211/2 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 30.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-234 Badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże – zakres parametrów mikrobiologicznych i parazytologicznych

Wrzesień

on-line                 są miejsca 02.09.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-285 Legionella sp. – metody wykrywania w próbkach wody ciepłej użytkowej on line                 są miejsca 07.09.2022 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Procesy inwestycyjne Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-48 Bakterie z rodzaju Legionella – zagrożenia, zasady kontroli, metody eliminacji i zapobiegania zasiedlaniu instalacji i urządzeń wodnych w obiektach użyteczności publicznej Gdańsk                 są miejsca 15.09.2022 - 16.09.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Procesy inwestycyjne Webinaria S-63 Wymagania w laboratorium badawczym – seminarium doskonalące dla praktyków

Październik

on line                 są miejsca 11.10.2022 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-55 Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella.