Home » Szkolenie

SZKOLENIAStyczeń

Gdańsk                 są miejsca 27.01.2022 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze E-202 Efektywna komunikacja i współpraca w zespole on-line                 są miejsca 28.01.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10

Luty

on-line                 są miejsca 01.02.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-211/1 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 01.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-240 60 minut na temat raportowania wyników audytów on-line                 są miejsca 02.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca 02.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-210 Sprawozdania z badań. Omówienie zasad powoływania się na akredytację i Komunikatu PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r. on-line                 są miejsca 03.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-236 Sensoryka dla początkujących. Analizy sensoryczne w laboratorium badania wody on-line                 są miejsca 03.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-237 Kompendium wiedzy koordynatora. Wdrożenie metod sensorycznych w laboratorium badania wody on-line                 są miejsca 03.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-238 Sensoryka dla zaawansowanych. Potwierdzanie ważności wyników i działania doskonalące w pracowni badań sensorycznych on-line                 są miejsca 08.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-241 60 minut na temat ryzyk dla bezstronności, bezstronności i poufności on-line                 są miejsca 10.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-243 Weryfikacja metody pobierania próbek i nadzorowanie wyposażenia do pobierania próbek zgodnie z normą PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 11.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-195 Praktyczne wykorzystanie mikrobiologii w produkcji wody butelkowanej on-line                 są miejsca 11.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-242 Wytyczne i wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP), Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) i Dobrych Praktyk Magazynowych (GWP) w praktyce dla producentów napojów oraz wód butelkowanych. on-line                 są miejsca 14.02.2022 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-225 Postępowanie z ryzykiem w laboratorium on-line                 są miejsca 14.02.2022 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-244 Potwierdzenie ważności wyników pobierania próbek według normy PN-ISO 5667-10:2021-11 są miejsca 15.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody) on-line                 są miejsca 16.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-183 Audit wewnętrzny w laboratorium mikrobiologicznym on-line                 są miejsca 22.02.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-184 Walidacja i weryfikacja metod mikrobiologicznych z uwzględnieniem różnych technik badawczych

Marzec

on-line                 są miejsca 01.03.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-149 Podstawowe problemy przy oznaczaniu bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody on-line                 są miejsca 09.03.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-234 Badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże – zakres parametrów mikrobiologicznych i parazytologicznych on-line                 są miejsca 17.03.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-215 Personel laboratorium – monitorowanie kompetencji jako istotny element procesu badawczego on-line                 są miejsca 28.03.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-194 Escherichia coli i bakterie grupy coli w wodzie – Wykrywanie i oznaczanie wg PN-EN ISO 9308-1:2014 wraz z elementami dobrych praktyk laboratoryjnych.