Home » Szkolenie

SZKOLENIALipiec

on line                 są miejsca 14.07.2020 - 14.07.2020 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze on line Procesy inwestycyjne Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-62 Jak będzie wyglądało udzielanie krajowych zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku – Zupełnie nowy tryb podstawowy on line                 są miejsca 17.07.2020 - 17.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-67 Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on line                 są miejsca 17.07.2020 - 17.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-68 Omówienie badania miareczkowego : indeks nadmanganianowy, chlorki wykonanie badania, sprawdzenie poprawności zapisów z badania on line                 są miejsca 21.07.2020 - 21.07.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-31 Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN – EN ISO 5667-5:2017-10. Webinarium Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Gl-41 Warsztaty doskonalące dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on line                 są miejsca 22.07.2020 - 22.07.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-19 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej. Webinarium są miejsca 28.07.2020 - 28.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-69 Badania wody na pływalni – audyt pionowy w laboratorium. Wejherowo                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Laboratoria badawcze GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji.

Sierpień

on line                 są miejsca 05.08.2020 - 05.08.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-47a Określanie smaku i zapachu w wodzie – zasady postępowania w akredytowanym laboratorium. Webinarium on-line                 są miejsca 05.08.2020 - 05.08.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-75 Weryfikacja metod i potwierdzanie ważności wyników w analizach sensorycznych. Webinarium

Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca 23.09.2020 - 25.09.2020 Laboratoria badawcze Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Gl-42 Ryzyko, szanse, działania korygujące, odstępstwa i prace niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium z uwzględnieniem znowelizowanej normy PN-EN ISO ISO/IEC 17025:2018-02