Home » WARSZTATY DLA KLAS IV-VI szkoły podstawowej

WARSZTATY DLA KLAS IV-VI szkoły podstawowej

Program

Czas trwania warsztatu – około 45 min
Wszystkie warsztaty organizowane są w sali lekcyjnej.
Warsztat kończy się quizem (z nagrodami) podsumowującym wiadomości.

1. Kto może ratować morze?

Warsztat ma na celu uświadomienie naszego wpływu na stan naszego morza. Uświadamia, że nawet mieszkając daleko od wybrzeża mamy wpływ na jego kondycję. Porusza zagadnienia antropopresji, zanieczyszczenia wód…

2. Woda/co z tą wodą – jest czy nie ma?

Warsztat przybliży obecną sytuację związaną z wodą. Podpowie skąd się woda bierze w kranie, jak jest uzdatniana i co dzieje się ze ściekami. Wyjaśni dlaczego i jak powinniśmy oszczędzać wodę. Poruszy też zagadnienia wykorzystywania wody w przyrodzie tej przez wielkie P ale i w ogrodzie, parku, mieście. Pozwoli zastanowić się nad możliwościami wykorzystania wód opadowych.

3. Odpady czy śmieci – problem czy normalność

Warsztat pozwala zrozumieć wpływ codziennych postaw ludzi na kondycję przyrody i jakość życia.  Skupia się na zagadnieniu odpadów. Poza ugruntowaniem wiedzy dotyczącej umiejętności segregacji odpadów pozwala zrozumieć podstawowe zasady postępowania  z nimi – zmniejszenie ilości odpadów, poprawna segregacja, recykling. Pomaga zrozumieć dlaczego warto zadbać o zminimalizowanie ilości odpadów, jak to zrobić, po co segregujemy odpady i jak ważne jest pozbywanie się ich w odpowiedni sposób.

4. Krajobraz – czego to obraz

Co to jest krajobraz a co pejzaż. Czy mamy wpływ na krajobraz? Co to jest krajobraz naturalny a co zurbanizowany? Czyj jest krajobraz? Podstawowe zasady kształtowania krajobrazu. Który krajobraz jest ładny i co o tym decyduje?
Warsztat zakończy quiz podsumowujący zdobytą wiedzę.

5. Postawy konsumenckie – kupować czy nie kupować oto jest pytanie?

Codzienne zakupy, istotna i oczywista część naszego życia. Jaki wpływ ma to co kupujemy na nas, nasze zdrowie, środowisko, „kieszeń”. Co warto kupować a czego nie. Czy rodzaj zakupów kreuje nasz wizerunek? A co z modą na zakupy? Zakupy produktów lokalnych, wysokiej jakości czy tanich? Rozpoznawanie znaków informacyjnych na produktach, mikroplastiki i plastiki, naprawiać czy wyrzucać  i kupować.

6. Ptaki, ptaki, ptaki…

Warsztat przybliży gatunki ptaków, które możemy oglądać w najbliższym otoczeniu. Ich potrzeby, obyczaje. Podpowie, dlaczego niektóre ptaki okresowo znikają a potem się pojawiają. Dlaczego i jak warto dokarmiać ptaki. Po co obrączkujemy ptaki? Jak to się robi? Jak zostać obrączkarzem?

7. Jak przyroda radzi sobie z nami?/Czy przyroda nas chroni?

Ciekawostki przystosowania różnych gatunków do zmieniających się warunków klimatycznych. Przystosowanie organizmów do życia w miastach. Rola terenów zielonych w miastach. Klimat miejski co to takiego i jak wpływa na jakość miejskiego życia.

8. Człowiek to zagrożenie dla przyrody czy sprzymierzeniec?

Jak człowiek wpływa na przyrodę np. budując domy, miasta, uprawiając ogrody… Czy zakupy zagrażają przyrodzie? (wybory produktów, produkcja odpadów). Co to znaczy – żyć szanując przyrodę?


Opiekun Warsztatów (zgłoszenia, uzgadnianie terminów, informacje organizacyjne):
Magdalena Westerska-Kłos, tel. kom. 605 157 187, edukacja@gfw.pl