Home » WARSZTATY DLA KLAS IV-VI szkoły podstawowej

WARSZTATY DLA KLAS IV-VI szkoły podstawowej

Program

Czas trwania warsztatu – około 45 min
Wszystkie warsztaty organizowane są w sali lekcyjnej.

1. Kto może ratować morze?

Warsztat ma na celu uświadomienie wpływu człowieka na stan  morza – nawet gdy mieszka daleko od wybrzeża ma wpływ na kondycję morza. Porusza zagadnienia antropopresji i zanieczyszczenia wód.

2. Co z tą wodą – jest czy nie ma?

Warsztat przybliża obecną sytuację związaną z wodą i pozwala udzielić odpowiedzi na następujące pytania:
Skąd pojawia się woda w kranie?
Jak jest uzdatniana?
Co dzieje się ze ściekami?
W trakcie warsztatów edukatorki przybliżają zagadnienia związane z oszczędzaniem wody, wodami opadowymi, a także z wykorzystywaniem wody w przyrodzie.

3. Odpady czy śmieci – problem czy normalność?

Warsztat przybliża zagadnienia związane z wpływem codziennych postaw ludzi na kondycję przyrody oraz jakość życia.
Zajęcia pozwalają zrozumieć podstawowe zasady postępowania z odpadami, czyli:
poprawną segregację
recykling
zmniejszenie ilości odpadów

4. Krajobraz – czego to obraz?

Podstawowe zasady kształtowania krajobrazu.
Warsztat udziela odpowiedzi na następujące pytania:
Czym jest krajobraz, a czym jest pejzaż?
Czy człowiek ma wpływ na krajobraz?
Czym różni się krajobraz zurbanizowany od naturalnego?

5. Postawy konsumenckie – kupować czy nie kupować, oto jest pytanie

Codzienne zakupy to istotna część  życia człowieka.  Zajęcia przybliżają zagadnienia związane z wpływem konsumpcjonizmu na zdrowie oraz środowisko. Edukatorki podejmują tematy dotyczące mody na zakupy, zwracania uwagi na kupowane produkty oraz  produkty lokalne.
Warsztat przybliża również rozpoznawanie znaków informacyjnych na produktach oraz tematykę mikroplastików oraz plastików –  naprawiać? czy wyrzucać  i kupować?

6. Ptaki, ptaki, ptaki…

Warsztat przybliża gatunki ptaków, które możemy oglądać w najbliższym otoczeniu. Pozwala zrozumieć ich potrzeby oraz obyczaje. Podpowiada, dlaczego niektóre ptaki okresowo znikają, a potem się pojawiają. Edukatorki udzielą odpowiedzi na pytania:
Dlaczego i jak warto dokarmiać ptaki?
Po co obrączkujemy ptaki?
 Jak zostać obrączkarzem?

7. Jak przyroda radzi sobie z nami? Czy przyroda nas chroni?

Ciekawostki przystosowania różnych gatunków do zmieniających się warunków klimatycznych. Warsztat przybliża, w jaki sposób organizmy przystosowują się do życia w miastach. Podczas zajęć poruszana jest także tematyka  terenów zielonych w miastach oraz klimatu miejskiego.

8. Człowiek to zagrożenie dla przyrody czy sprzymierzeniec?

Zajęcia pozwalają uświadomić wpływ człowieka na przyrodę ( budowa domu, miast, uprawa ogrodu).
Edukatorki udzielają odpowiedzi na pytania:
Czy zakupy zagrażają przyrodzie? (wybory produktów, produkcja odpadów).
Co to znaczy – żyć szanując przyrodę?


Opiekun Warsztatów

Julia Jurewicz
tel. kom. 605 475 509
edukacja@gfw.pl