Home » WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI

Eko spec

Szanowni Państwo,
Gdańska Fundacja Wody przygotowała spójny i przemyślany cykl warsztatów pozwalających zrozumieć wpływ codziennych decyzji każdego z nas na jakość życia. Cykl poszerza wiedzę, przewidzianą w podstawie programowej dla klas O-III oraz IV-VI.
Z dostępnej propozycji można wybrać pełen cykl warsztatów lub jeden/ kilka warsztatów w zależności od indywidualnych potrzeb.
Uczestnicy warsztatów otrzymają dyplom i odznakę EKO SPECA


PROGRAM WARSZTATÓW

Program warsztatów dla klas 0 do 3 szkoły podstawowej i przedszkolaProgram warsztatów dla klas 4 do 6 szkoły podstawowej

PROWADZĄCY:

Zajęcia poprowadzą – edukatorzy przyrodniczy z dużym doświadczeniem metodycznym i merytorycznym.

Pani Joanna – magister sztuki, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy w szkole podstawowej i gimnazjum. Posiada uprawnienia do zarządzania placówkami oświatowymi. Były kierownik Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. Współtwórczyni i koordynatorka licznych prośrodowiskowych edukacyjnych projektów min. krajowych „Owoc – obserwacja, wiedza, odpowiedzialność, czyn”, „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”, Infoeko pomorskie – Informacja dla Społeczeństwa o zrównoważonym rozwoju i stanie województwa pomorskiego” a także warsztatów edukacyjnych i konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży. Aktywna członkini Polskiego Klubu Ekologicznego. Współrealizatorka wielu projektów edukacyjnych wraz z członkami PKE Okręg Wschodnio-pomorski, np. „Plastic Free Baltic”, „EkoAgora – platforma komunikacji społecznej” oraz wielu działań edukacyjnych, adresowanych do społeczności lokalnej w ramach Koła Otomin PKE.

Pani Anna – posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne, autorka książek. Założycielka Pracowni pod Błękitnym Drzewem, firmy o charakterze edukacyjnym, której priorytetem było działanie proekologiczne. Firma uczestniczyła w wielu imprezach związanych z recyklingiem i ekologią jak Bałtycki Festiwal Nauki, szkolenia dla nauczycieli, Centrum Dni Energii Odnawialnej, Bliżej Źródeł, Dom Kultury Recyklingu itp. Od wielu lat współpracuje z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oraz Oliwskim ZOO. Jako specjalista do spraw animacji kultury zaangażowana w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece w Gdańsku.


KOSZT WARSZTATU

Cena za warsztat- 450 zł (z VAT)

Obejmuje przeprowadzenie warsztatów na miejscu w Państwa Instytucji (obszar Gdańska i Sopotu)
lub w terenie (obszar Gdańska i Sopotu), a także dyplom oraz odznakę EKO SPECA dla każdego dziecka.
Kwota jest stała niezależna od ilości dzieci, jednak grupy nie powinny być większe niż 30 dzieci.

Można wybrać cykl warsztatów (pełen cykl – zniżka 10% od ceny brutto)

  • WARSZTATY DLA KLAS 0-III szkoły podstawowej/0-przedszkola (1-7)
  • WARSZTATY DLA KLAS IV-VI szkoły podstawowej/0-przedszkola (1-8)
    lub pojedyncze warsztaty zgodnie z indywidualną wizją i potrzebą nauczyciela.

Transport na warsztaty odbywające się w terenie organizowany jest we własnym zakresie.
Realizacja warsztatów poza Gdańskiem/Sopotem jest możliwa – prosimy o kontakt z opiekunem warsztatów.

W plikach do pobrania znajdą Państwo:

KARTĘ ZGŁOSZENIA

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY


Opiekun Warsztatów

(zgłoszenia, uzgadnianie terminów, informacje organizacyjne):

Magdalena Westerska-Kłos, tel. kom. 605 157 187, edukacja@gfw.pl