Home » Warsztaty Eko – Edukacyjne dla uczniów woj. pomorskiego – Etap I (EkoEdukacja)

Warsztaty Eko – Edukacyjne dla uczniów woj. pomorskiego – Etap I (EkoEdukacja)

WFOŚiGW w Gdańsku udzielił dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn.:

 WARSZTATY EKO – EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW WOJ. POMORSKIEGO – ETAP I (EkoEdukacja) (WFOŚ/D/355/4870/2020).

Koszt kwalifikowany 18 957,25 PLN

Wysokość udzielonej dotacji do 13 800,00 PLN

Realizacja projektu : 01.10.2020 – 25.10.2021

Projekt zakładał realizację 20 warsztatów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska dla uczniów
z  klas IV-VI szkół podstawowych. Zaproszenie skierowane do szkół zawierało propozycje 3 różnych warsztatów z zakresu ochrony środowiska, związanych z codziennymi wyborami. Nauczyciele mogli wybrać tematykę warsztatu, mając na uwadze wcześniejsze działania edukacyjne i wiedzę uczniów w tym zakresie.

Tematy warsztatów:

 • Odpady czy śmieci – problem czy normalność?

Warsztat pozwalał zrozumieć wpływ codziennych postaw ludzi na kondycję przyrody i jakość życia. Skupiał się na zagadnieniu odpadów. Poza ugruntowaniem wiedzy dotyczącej umiejętności segregacji odpadów pozwalał zrozumieć podstawowe zasady postępowania z nimi – zmniejszenie ilości odpadów, poprawna segregacja, recykling. Pomagał zrozumieć, dlaczego warto zadbać o zminimalizowanie ilości odpadów, jak to zrobić, po co segregujemy odpady i jak ważne jest pozbywanie się ich w odpowiedni sposób. Warsztat kończył się quizem podsumowującym wiadomości.

 • Woda/co z tą wodą – jest czy nie ma?

Warsztat przybliżył obecną sytuację związaną z wodą. Podpowiedział skąd się woda bierze w kranie, jak jest uzdatniana, a także co dzieje się ze ściekami. Wyjaśnił dlaczego, i jak powinniśmy oszczędzać wodę. Poruszył zagadnienie wykorzystywania wody w przyrodzie, tej przez wielkie P, ale i w ogrodzie, parku oraz mieście. Ponadto pozwolił zastanowić się nad możliwościami wykorzystania wód opadowych. Warsztat kończył się quizem podsumowującym wiadomości.

 • Prośrodowiskowe postawy konsumenckie– kupować czy nie kupować oto jest pytanie?

Codzienne zakupy to istotna i oczywista część naszego życia. Jaki wpływ ma to, co kupujemy na nas, nasze zdrowie, środowisko, „kieszeń”? Co warto kupować, a czego nie? Te zajęcia pozwoliły wskazać odpowiedzi na pytania, a także  pomóc w rozpoznawaniu znaków informacyjnych na produktach. Warsztat kończył się quizem podsumowującym zdobytą wiedzę.

Podsumowanie Warsztatów EkoEdukacja

Realizację warsztatów zakończyliśmy we wrześniu w Zespole Szkół w Stegnie.
Niezmiernie cieszymy się z zainteresowania projektem przez szkoły oraz świadomości dotyczącej środowiska oraz ekologii.

Z ankiet wypełnionych przez opiekunów wynika, że warsztaty były przeprowadzone w przystępny dla uczniów sposób, zwiększyły ich kompetencje i umiejętności. Zdecydowana większość zadeklarowała wykorzystanie informacji zdobytych podczas warsztatów w dalszej pracy. Nauczyciele wskazywali również tematy warte poruszenia w kolejnych warsztatach.

 

W projekcie wzięły udział następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przyjaźni
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia’70 w Łęgowie
 • Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im.  Jana Kochanowskiego w Malborku
 • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Pręgowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Profesora Kazimierza Demela
 • Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdańsku
 • Zespół Szkół w Stegnie

Dziękujemy!
Poniżej zamieszczamy materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz edukatorów.

MATERIAŁY EDUKACYJNE – DO POBRANIA
Klasy IV:
Odpady
Woda
Postawy Konsumenckie

Klasy V:
Odpady
Woda
Postawy Konsumenckie

Klasy VI:
Odpady
Woda
Postawy Konsumenckie

FILMY EDUKACYJNE
Odpady
Woda
Postawy Konsumenckie

 

SCENARIUSZE – DO POBRANIA

Woda – scenariusz klasa IV
Woda – scenariusz klasa V
Woda – scenariusz klasa VI

Prezentacja Woda IV_V
Prezentacja Woda VI

 

Odpady – scenariusz klasa IV
Odpady – scenariusz klasa V
Odpady – scenariusz klasa VI

Prezentacja Odpady IV_V
Prezentacja Odpady VI

 

Postawy konsumenckie – scenariusz klasa IV
Postawy konsumenckie – scenariusz klasa V
Postawy konsumenckie – scenariusz klasa VI

Prezentacja Postawy konsumenckie IV_V
Prezentacja Postawy konsumenckie VI

 

Sprawozdanie z realizacji: TUTAJ