Home » Warsztaty Eko – Edukacyjne dla uczniów woj. pomorskiego – Etap I (EkoEdukacja)

Warsztaty Eko – Edukacyjne dla uczniów woj. pomorskiego – Etap I (EkoEdukacja)

Uprzejmie informujemy, że Gdańska Fundacja Wody otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie projektu pt.” WARSZTATY EKO – EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW WOJ. POMORSKIEGO – ETAP I (EkoEdukacja)” (Wniosek nr RVII-03/23/2020).

Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 20.000,00

Koszt kwalifikowalny zadania  – 25.000,00 PLN

Termin realizacji – 01.10.2020 – 30.06.2021

Projekt zakłada realizację 20 warsztatów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska dla dzieci w klasach IV-VI szkół podstawowych. Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie woj. pomorskiego w  wybranych powiatach. Łącznie planuje się objąć działaniami ok. 500 uczniów.

Zaproszenie skierowane do szkół będzie zawierało propozycje 3 różnych warsztatów z zakresu ochrony środowiska ściśle związanych z codziennymi wyborami.
Nauczyciele będą mogli wybrać tematykę warsztatu mając na uwadze wcześniejsze działania edukacyjne i wiedzę uczniów w tym zakresie.


Przewidziano następujące tematy warsztatów:

Odpady czy śmieci – problem czy normalność?

Warsztat pozwala zrozumieć wpływ codziennych postaw ludzi na kondycję przyrody i jakość życia. Skupia się
na zagadnieniu odpadów. Poza ugruntowaniem wiedzy dotyczącej umiejętności segregacji odpadów pozwala zrozumieć podstawowe zasady postępowania z nimi – zmniejszenie ilości odpadów, poprawna segregacja, recykling. Pomaga zrozumieć, dlaczego warto zadbać o zminimalizowanie ilości odpadów, jak to zrobić, po co segregujemy odpady i jak ważne jest pozbywanie się ich w odpowiedni sposób. Warsztat zakończy się quizem podsumowującym wiadomości.

Woda/co z tą wodą – jest czy nie ma?

Warsztat przybliży obecną sytuację związaną z wodą. Podpowie skąd się woda bierze w kranie, jak jest uzdatniana
i co dzieje się ze ściekami. Wyjaśni dlaczego i jak powinniśmy oszczędzać wodę. Poruszy też zagadnienia wykorzystywania wody w przyrodzie tej przez wielkie P ale i w ogrodzie, parku, mieście. Pozwoli zastanowić się nad możliwościami wykorzystania wód opadowych. Warsztat zakończy się quizem podsumowującym wiadomości.

Prośrodowiskowe postawy konsumenckie– kupować czy nie kupować oto jest pytanie?

Codzienne zakupy, istotna i oczywista część naszego życia. Jaki wpływ ma to co kupujemy na nas, nasze zdrowie, środowisko, „kieszeń”. Co warto kupować a czego nie. Czy rodzaj zakupów kreuje nasz wizerunek? A co z modą
na zakupy? Zakupy produktów lokalnych, wysokiej jakości czy tanich? Rozpoznawanie znaków informacyjnych
na produktach, mikroplastiki i plastiki, naprawiać czy wyrzucać i kupować. Warsztat zakończy quiz podsumowujący zdobytą wiedzę.

 

Projekt będzie realizowany w powiatach: gdańskim, kartuskim, nowodworskim, malborskim oraz miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot.