Home » Zamówienia publiczne – zakończone

Zamówienia publiczne – zakończone

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na opracowanie dokumentacji i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną, opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych oraz wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem i sterowaniem, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie, gmina Skarszewy.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_projekt robót
Załącznik nr 2_decyzja_1
Załącznik nr 3_Studnia głebinowa_obudowa_wyposażenie
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Regulamin udzielania zamówień przez Gdańską Fundację Wody poniżej 30 tys. euro
Regulamin udzielania zamówień przez Gdańską Fundację Wody do/powyżej 30 tys. euro

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Na budowę konstrukcji żelbetowych trzech zbiorników (zbiornika fermentacyjnego, zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika na substraty płynne) w ramach zamierzenia budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj: silosami na kiszonkę, zbiornikiem fermentacyjnym, zbiornikiem pofermentacyjnym, placem manewrowym, zbiornikiem wstępnym na substraty płynne oraz kontenerami technicznymi na terenie działki nr 81/7, obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy.

PRZETARG NIEOGRANICZONY-ZBIORNIKI znak: GFW/N/1/16 na budowę konstrukcji żelbetowych
SIWZ – ZBIORNIKI
PROJEKT BUDOWLANY_ZBIORNIKI
PROJEKT WYKONAWCZY _KONSTRUKCJA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_OPIS
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA_RYSUNEK
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
OŚWIADCZENIE
POZWOLENIE NA BUDOWĘ_MIKROGAZOWNI
ZAŁĄCZNIKI 1-9 DO SIWZ w formie edytowalnej plików Word
ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA z lutego 2016 r. – stanowi aktualizację dokumentacji z lipca 2015 o dodatkowe badania
ZAWIADOMIENIE I UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU


PONOWNE OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Na budowę konstrukcji żelbetowych trzech zbiorników (zbiornika fermentacyjnego, zbiornika pofermentacyjnego i zbiornika na substraty płynne) w ramach zamierzenia budowlanego pn. Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40KWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj: silosami na kiszonkę, zbiornikiem fermentacyjnym, zbiornikiem pofermentacyjnym, placem manewrowym, zbiornikiem wstępnym na substraty płynne oraz kontenerami technicznymi na terenie działki nr 81/7, obręb Bolesławowo, gmina Skarszewy.

PRZETARG NIEOGRANICZONY-ZBIORNIKI znak: GFW/N/1/16 na budowę konstrukcji żelbetowych
SIWZ – ZBIORNIKI
PROJEKT BUDOWLANY_ZBIORNIKI
PROJEKT WYKONAWCZY _KONSTRUKCJA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_OPIS
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA_RYSUNEK
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
OŚWIADCZENIE
POZWOLENIE NA BUDOWĘ_MIKROGAZOWNI
ZAŁĄCZNIKI 1-9 DO SIWZ w formie edytowalnej plików Word
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA z lutego 2016 r. – stanowi aktualizację dokumentacji z lipca 2015 o dodatkowe badania
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GFW/N/1/16
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU znak: GFW/N/1/16 na budowę konstrukcji żelbetowych