Home » Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia z ochrony środowiska – problemy i rozwiązania (KGO)

Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia z ochrony środowiska – problemy i rozwiązania (KGO)

 

województwo pomorskie gryf                                               WFOSiGW wersja kolor

Gdańska Fundacja Wody, w porozumieniu z Departamentem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ( WFOŚ/D/355/119/2017, dotacja  w wysokości 24 000 zł, koszt kwalifikowany 36 472,22 zł) zorganizowała coroczne, ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli urzędów marszałkowskich.

Cel spotkań wynika z istnienia licznych rozbieżności interpretacyjnych dotyczących przepisów prawnych ustawy o odpadach,  ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z dużą dynamiką zmian ww. aktów prawnych.W obecnym stanie prawnym występują przypadki, w których  ten sam organ ochrony środowiska w różnych województwach w inny sposób interpretuje analogiczne przepisy prawne z uwagi na ich niejasność oraz brak orzecznictwa.

 Tegoroczne zagadnienia:

  • Problemy związane ze stosowaniem przepisów prawnych przy wydawaniu pozwoleń, w tym pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń i innych decyzji.
  • Prowadzenie kontroli w instalacjach.
  • Stosowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Zasady dofinansowania inwestycji dotyczących gospodarowaniem odpadami z Regionalnych Programów Operacyjnych.
  • Udostępnianie informacji w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w świetle ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Zmiany w prawie wodnym a opłaty za korzystanie ze środowiska.
  • Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami oraz plany inwestycyjne – realizacja i sprawozdanie.

Uczestnicy: pracownicy urzędów marszałkowskich.

W spotkaniu pt. Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia z ochrony środowiska – problemy i rozwiązania (KGO), które odbyło się w dniach 4-6.10.2017 w Gdańsku Sobieszewie, wzięło łącznie udział 84 przedstawicieli urzędów marszałkowskich z 14 województw

 

IMG_20171006_111551                    IMG_20171006_111602

IMG_20171006_094926