Home » O nas

O nas

 

Do pobrania:  PL GDAŃSKA FUNDACJA WODY

Download:      EN GDANSK WATER FOUNDATION

 

 

Gdańska Fundacja Wody (GFW) została założona w 1994 roku jako centrum szkoleniowe dla kadr ochrony środowiska.

Cele GFW (między innymi) to: rozpowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w gospodarce wodnej, realizacja profesjonalnych szkoleń w sektorze wody i ścieków oraz współpraca z innymi krajami w celu promowania nowych innowacyjnych technologii, standardów oraz wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i informacji w dziedzinie gospodarki wodnej.

Od 2002 roku GFW bierze udział w międzynarodowych projektach związanych z sektorem wody i ścieków. Ponadto GFW ma bogate doświadczenie (aplikacja, zarządzanie, wdrażanie, raportowanie) w międzynarodowych projektach z partnerami z: Chin, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Irlandii, Litwy, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Republiki Południowej Afryki, Hiszpani, Ukrainy.
GFW wzięła udział w projektach realizowanych w ramach kilku polskich i unijnych programów: Phare, Interreg IIIC, Interreg SBR, Interreg Baltic Sea, Leonardo da Vinci, Asia Pro Eco I, LIFE+, Erasmus +, Norway Grants,… fundusze krajowe.

Pracownicy GFW zaangażowani w projekty mają ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w sektorze inżynierii środowiska oraz w realizacji i zarządzaniu projektami międzynarodowymi. Ponadto są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinie chemii, biologii, ochronie środowiska i inżynierii sanitarnej.


 

Statut GFW – tekst jednolity – plik do pobrania.

 

Gdańska Fundacja Wody jest współzałożycielem International Network of Water Training Centres

Od czerwca 2017 Gdańska Fundacja Wody jest Członkiem Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody

Od czerwca 2013 roku Gdańska Fundacja Wody jest Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

W lutym 2017 Gdańska Fundacja Wody i Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski podpisali porozumienie o współpracy.

W lutym 2015 Gdańska Fundacja Wody i Klaster Laboratoriów Polskich podpisali porozumienie o współpracy.

Wpis Fundacji do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Gdańska Fundacja Wody jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001), paragraf 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236, poz. 2365) z dniem 23.03.2005 r. Gdańska Fundacja Wody została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – pod numerem 2.22/00103/2005.