Home » PROJEKTY

PROJEKTY

 

 

W trosce o wodę
Deweloper ROBYG, mając na uwadze skalę problemów związanych z kryzysem wodnym, we współpracy z Gdańską Fundacją Wody oraz  Europejskim Paktem Klimatu podjął działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie pochodzenia i ochrony wód gruntowych.
PROJEKT BUTTERFLY
Opera stworzona w projekcie „Butterfly” będzie składać się z trzech trzydziestominutowych aktów
PROJEKT GFW
Jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej
PROJEKT MonGOS
Monitorowanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym
PROJEKT MORPHEUS
Projekt Morpheus jest realizowany w ramach Programu Interreg South Baltic. Jego podstawę stanowią procesy ciągłego uwalniania się farmaceutyków oraz innych mikrozanieczyszczeń, dostających się do Południowych Regionów Morza Bałtyckiego wraz z odpływem z oczyszczalni ścieków.
PROJEKT KPGK
Cykl spotkań w powiatowych jako kontynuacja działań wynikających z "Koncepcji planu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi dla województwa pomorskiego"
PROJEKT KGO
Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia z ochrony środowiska - problemy i rozwiązania
PROJEKT ETV4 Water
Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej
BIORÓŻNORODNOŚĆ
Poznaj by zachować
PROJEKT  BONUS RETURN
The Baltic Sea nutrients & carbon reuse challenge
PROJEKT BEST
Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment
PROJEKT INCOT
International cooperation – better trainings
PROJEKT LESS IS MORE
Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concern
OGRÓD DESZCZOWY W GDYNI
Otwarcie ogrodu deszczowego w Gdyni
I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami
Ogólnopolski system segregacji odpadów w praktyce samorządów
Wkład własny do projektu BEST
Najlepsza skuteczność w oczyszczaniu ścieków przemysłowych - wkład własny do projektu BEST (Best efficiency for industrial sewage treatment) BEST WW
Wkład własny do projektu MORPHEUS
Modelowe obszary usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku (Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic/ MORPHEUS WW
Warsztaty Eko-Edukacyjne dla uczniów woj. Pomorskiego - Etap I (EkoEdukacja)
Realizacja 20 warsztatów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska dla dzieci w klasach IV-VI szkół podstawowych.
COVIŚ1 "Analiza COVID-19 w ściekach komunalnych w województwie pomorskim"
Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że nieoczekiwana epidemia może sparaliżować cały świat. Globalna reakcja na COVID-19 skoncentrowała się na zapobieganiu transmisji między osobami. Tymczasem, eksperci uważają, że wirus Sars-CoV-2 może rozprzestrzeniać się również w ściekach. Ponadto, okazało się, że analiza ścieków może dostarczyć ważnych danych na temat jego rozprzestrzeniania się. Grupy badawcze na całym świecie rozpoczęły analizę ścieków pod kątem nowego wskaźnika, aby oszacować całkowitą liczbę infekcji w społeczności, biorąc pod uwagę, że większość ludzi nie zostanie poddana testom i spora częsć przechodzi chorobę bezobjawowo.
Wkład własny do projektu LESS IS MORE
Technologie efektywne energetycznie do usuwania farmaceutyków i innych zanieczyszczeń stwarzających obawy LiM WW