Home » PROJEKTY » INCOT: International cooperation – better trainings » INCOT – Drugie spotkanie projektowe

INCOT – Drugie spotkanie projektowe

Drugie spotkanie projektowe, związane z realizacją projektu INCOT, odbyło się w dniach 10-11 lipca 2018 roku, w Monachium (Niemcy). Pierwszy dzień spotkania, czyli 10 lipca 2018 roku rozpoczęto od wizyty w siedzibie Bawarskiego Ministerstwa Środowiska i Zdrowia Publicznego (Bavarian State Ministry of Environment and Consumer Protection). Po przedstawieniu się każdego z uczestników realizujących projekt, zaproszeni goście wygłosili prezentacje dotyczące różnych aspektów problematyki kształcenia i sektora wodno-ściekowego. Wśród zaproszonych gości znalazła się między innymi przedstawicielka oddziału DVGW w Bośni i Hercegowiny. W swojej prezentacji omówiła sukces, jakim jest edukacja zawodowa oraz wprowadzanie niemieckich standardów i innowacji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w tymże kraju. Po każdej z czterech prezentacji miała miejsce sesja pytań, wywiązywała się także dyskusja.

Kolejna część spotkania odbyła się w siedzibie bawarskiego oddziału DVGW, czyli Niemieckiego Związku Branży Gazowej i Wodnej. DVGW jest bardzo szanowaną organizacją, która cieszy się w Niemczech bardzo dobrą renomą i uznaniem. Jej celem jest stworzenie bezpiecznych i niezawodnych technologii związanych z dostawą gazu i wody. Kompetencje DVGW są podkreślane przez szeroki zakres usług w dziedzinie badań, standaryzacji, certyfikacji, zdrowia i bezpieczeństwa oraz szkolenia zawodowego. Po oficjalnej części spotkana miała miejsce wspólna kolacja, podczas której uczestnicy mieli szansę nawiązać bezpośrednią rozmowę i lepiej się poznać.

Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty studyjnej na oczyszczalni ścieków, znajdującej się w północnej części miasta. Każdego dnia oczyszcza ona 560 000 metrów sześciennych ścieków z Monachium i sąsiednich jednostek administracyjnych. Oczyszczalnia posiada innowacyjne technologie, które pozwalają na zapewnienie wysokiej jakości wody dla mieszkańców regionu. Instytucja ta dba o to, aby pracujący tam technolodzy i specjaliści byli ekspertami w swoi dziedzinach oraz aby cały czas uaktualniali swoją wiedzę i uczestniczyli w szkoleniach zawodowych.

Dalsza cześć spotkania projektowego miała miejsce w szkole BVS (Die Bayerische Verwaltungsschule), która jest uznaną instytucją w zakresie edukacji i rozwoju kompetencji w Bawarii. Programy kształcenia są dostosowywane do aktualnych wymagań pracodawców, zapotrzebowania rynku pracy i funkcjonujących technologii. Szkoła ta w dbałości o wysoką jakość kształcenia zatrudnia wykładowców, którzy odznaczają się ogromną wiedzą – zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

W trzecim dniu spotkania projektowego uczestniczyli jedynie Partnerzy z Polski i Niemiec. Miało ono miejsce w siedzibie DWA, czyli Niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Wody, Ścieków i Odpadów (German Association for Water , Wastewater and Waste). DWA koncentruje swoje działania na rozwoju bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki wodnej oraz gospodarki ściekowej. DWA stale zwiększa kompetencje swoich członków, poprzez szkolenia zawodowe i wsparcie organizacji rządowych i pozarządowych.