Home » SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI


N-1
ŁĄCZENIE TREŚCI MIĘDZYPRZEDMIOTOWYCH NA PRZYKŁADZIE ORGANIZACJI DNI TEMATYCZNYCH.

Warsztaty o tym, w jaki sposób efektywnie przygotowywać i wykorzystywać dni tematyczne przemycając treści z podstawy programowej z różnych przedmiotów. Poza przedstawieniem propozycji realizacji takich wydarzeń szkolnych uczestnicy stworzą w specjalnie dobranych grupach własne konspekty takich dni, zapoznając się dodatkowo z narzędziami TIK poprawiającymi planowanie i współpracę między poszczególnymi osobami tworzącymi wydarzenie.
Wszystkie przedmioty DA SIĘ połączyć tworząc świetną przestrzeń do nauki.
Praca z podstawą programową.

CZAS TRWANIA: 4h
MIEJSCE REALIZACJI: sala w szkole zamawiającego lub sala wynajęta na terenie Gdańska

grupa minimum: 10 osób

 

N-2 PROJEKTOWANIE I PRZEPROWADZANIE EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ TERENOWYCH. 

Nauczyciele w trakcie wyjścia terenowego poznają metody przedstawiania wiedzy i wdrażania sposobów kształtujących udoskonalenie lub nabycie nowych umiejętności przez uczniów.
Warsztaty skonstruowano w taki sposób, aby pokazać możliwości praktycznego przekazania i wykorzystania zdobytej wiedzy w terenie, uwzględniając jej użyteczność w życiu codziennym.

Czas trwania zajęć w terenie – około 3h plus praca z nauczycielami nad przygotowaniem gotowych materiałów na pierwszą wyprawę z uczniami (około 3h).

CZAS TRWANIA: 6h
MIEJSCE REALIZACJI: sala w szkole zamawiającego lub sala wynajęta na terenie Gdańska
zajęcia w terenie miejsce do uzgodnienia

grupa minimum: 10 osób

 

N-3 PROJEKTY I INNOWACJE EDUKACYJNE.

Warsztaty mają na celu wprowadzenie nauczycieli w specyfikę pracy projektowej, zachęcić do poszukiwania gotowych projektów (regionalnych i międzynarodowych jak np. Erasmus+ dla nauczycieli) oraz pokazać w jaki sposób samemu stworzyć projekt posługując się gotowymi materiałami lub kompleksowo samodzielnie przygotowanymi. Wspólnie stworzymy bazę projektów wartych wdrożenia w całości lub w części oraz miejsc, z których można pozyskać bezpłatne materiały edukacyjne.

Efektem szkolenia może być np. stworzenie szkicu projektu, który miałby być wprowadzony do praktyki szkolnej w danej placówce.

Zajęcia mogą bardziej skupić się nad krótkotrwałym projektem lub takim, który miałby trwać np. przez cały semestr lub rok. W trakcie zajęć udostępniony zostanie przykładowy projekt łączący treści miedzyprzedmiotowe w praktyczne zadania przydatne w życiu codziennym. Pokażemy także w jaki sposób można planować pracę projektową

CZAS TRWANIA:4h
MIEJSCE REALIZACJI: sala w szkole zamawiającego lub sala wynajęta na terenie Gdańska

grupa minimum: 10 osób


Zapraszam do kontaktu zainteresowanych ofertą  dyrektorów placówek oraz nauczycieli

Magdalena Westerska-Kłos
e-mail: magda.w@gfw.pl
tel. 605 157 187