JAK OGRANICZYĆ KOSZTY EKSPLOATACJI I WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ STUDNI ? – RENOWACJE

Opiekun

Magdalena Westerska-Kłos
magda.w@gfw.pl
tel. 605 157 187

Martyna Dziubich –  zgłoszenia uczestników, faktury
sekretariat@gfw.pl
tel. 605 207 187„Starzenie się” studni
– co ma na to wpływ, jakie procesy i od czego on zależy ?
Jak wydłużyć żywotność urządzeń? Jakie są wytyczne dotyczące projektowania i eksploatacji studni?
O istotnych aspektach dotyczących eksploatacji studni wodociągowych, będziemy rozmawiać podczas konferencji, która odbędzie się na Wyspie Sobieszewskiej.

Wyspa Sobieszewska jest oddalona o 15 km od centrum Gdańska, posiada od 1994 r. status wyspy ekologicznej jest także obszarem chronionego krajobrazu. Na terenie Wyspy znajduje się rezerwat przyrody „Mewia Łacha” oraz rezerwat przyrody „Ptasi Raj”.
Na wyspie znajduje się także Zbiornik Wody Kazimierz, z którego rozpościera się widok na Wyspę Sobieszewską, Żuławy Gdańskie oraz Zatokę Gdańską.

NOWY  TERMIN KONFERENCJI!
WIOSNA 2024


 

I dzień

28 września 2023

10:00-10:30

Powitanie

10:30-11:00

Aspekty prawne
dr Sergiusz Urban, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k

11:00-11:20

Statystyka efektów 400 renowacji prowadzonych aktualnie w Polsce, przyczyny nieudanych renowacji z przeszłości.
Marzena Boroń, ekspert 

11:20-11:40

Procesy kolmatacji studni wierconych w świetle kompleksowych badań na ujęciu Mosina-Krajkowo.
prof. dr hab. Józef Górski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11:40-12:00

Przerwa kawowa

12:00- 12:40

Wpływ techniki i technologii wiercenia na żywotność studni.
Procesy kolmatacji w studniach wierconych
prof. dr hab. inż. Jan Macuda, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

12:40-13:10

Kolmatacja – jej rodzaje i przyczyny.
Marzena Boroń, ekspert

 

13:10-13:40

Nowoczesne techniki oceny stanu technicznego oraz kontroli efektywności renowacji studni wierconych.
Wytyczne do eksploatacji długowiecznych studni
dr Tomasz Górka, BLWM Sp. z o.o.

Dyskusja

14:00-15:00

Przerwa obiadowa

15:00- 15:40

Dekolmatacja – proste metody mechaniczne.
Metody impulsowe – pneumoimpulsy.
Piotr Brakowiecki,Radical

15:40-16:15

Ekonomiczna ocena efektywności renowacji studni wierconych
dr inż.Henryk Bylka, dr inż. Jędrzej Bylka, Politechnika Poznańska

16:15- 16:30

Przerwa kawowa

16:30-16:50

Bilans mocy w układzie pomopowym studni ujęciowej – jako kontrola kolmatacji.
dr inż. Marian Strączyński

16:50-17:15

Regeneracja studni metodą ultradźwiękową oraz impulsową.
GWE POL-BUD Sp. z o.o.

17:15-17:45

w trakcie ustalania 

18:00

Zakończenie

II dzień

29 września 2023

10:00-10:30

Metody chemiczne aspekty praktyczne.
w trakcie ustalania 

10:30-11:15

Metody chemiczne testy podatności kolmatanta na rozpuszczani.
Ciekły CO2 i inne środki do renowacji studni.
Marzena Boroń, ekspert 

11:00-11:30

Temat w trakcie potwierdzania
Terlan Spółka z o.o.

11:30-12:00

Strefy ochronne studni jako zabezpieczanie przed kolmatacją.
w trakcie potwierdzania

12:00 – 12:30

w trakcie potwierdzania

13:00

Zakończenie konferencji

Obiad

PATRON
PARTNERZY