06.09.2023 - 08.09.2023

V SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI

Termin

06.09.2023 - 08.09.2023

Miejsce

Hotel Orle
ul. Lazurowa 8
80-680 Gdańsk
www.orle.com.pl

Rezerwacja: +48585261021
Recepcja: 502 388 245

Rezerwacja pokoi we własnym zakresie.

Opiekun

Magdalena Westerska-Kłos
magda.w@gfw.pl
tel. 605 157 187

Martyna Dziubich –  zgłoszenia uczestników, faktury
sekretariat@gfw.pl
tel. 605 207 187

 


Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami jest kontynuacją rozpoczętej
w 2018 inicjatywy corocznych spotkań poświęconych Gospodarce Odpadami.

Do udziału w Forum zapraszamy przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych, instytucji, organizacji i firm działających
w sektorze gospodarki odpadami, w tym firm związanych z termicznym przekształcaniem odpadów.

Forum odbywa się w malowniczym otoczeniu Wyspy Sobieszewskiej.

 


 

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

Maciej Kiełbus

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy

Olga Goitowska

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Gdańsku

Sławomir Kiszkurno

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Gospodarki Cyrkularnej
Prezes Zarządu spółki Port Czystej Energii Sp. z o.o.

dr hab. inż. Jacek Gębicki

prof. PG, Kierownik Katedry i Dyrektor Centrum Technologii Wodorowych w PG.
Politechnika Gdańska

I DZIEŃ

06 września 2023

11.30

ZBIÓRKA w okolicach DWORCA GŁÓWNEGO W GDAŃSKU
Osoby które potrzebują transportu 06.09.2023
– prosimy wpisać tę informacje w Zgłoszeniu w Uwagach!

(szczegółowe informacje dot. wyjazdu otrzymają Państwo w potwierdzeniach uczestnictwa wysyłanych na tydzień przed Forum)

12.00

 

Wizyta Studyjna 

–  Zakład Utylizacyjny
ul. Jabłoniowa 55
Gdańsk

–  teren budowy Portu Czystej Energii
ul. Jabłoniowa 55
Gdańsk

17.00

Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem

19.00

Kolacja w Brovarni, ul.Szafarnia 9, Gdańsk
Powrót do Hotelu Orle
(dla osób nocujących w Hotelu Orle)

II DZIEŃ

07 września 2023

Moderator Forum: Maciej Kiełbus- Dr Krystian Ziemski & Partners, Kancelaria Prawna SP.K.

9.00-9.10

Powitanie gości
Piotr Kryszewski, Z-ca Prezydenta ds. usług komunalnych, Urząd Miejski w Gdańsku

9.10-9.45

Panel otwierający Forum

1. Po co budujemy elektrociepłownie z odzyskiem energii z odpadów komunalnych – Prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

2.  Inwestycje w racjonalną gospodarkę odpadami – wsparcie NFOŚiGW
Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3. 10 lat funkcjonowania nowego systemu odpadowego – sukcesy, porażki, wyzwania – Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

9.45-11.00

I panel – szczelność systemów GOK

1. Niestandardowe źródła finansowania edukacji mieszkańców z zakresu GOK – Olga Goitowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku

2. Najlepsza metoda naliczania opłat za GOK-Marcin Chełkowski, Prezes Zarządu IVW Polska Sp. z o.o.

3. Skuteczność kontroli nieruchomości zza biurka i w terenie  – Agnieszka Jakubowska, Biuro Gospodarki Odpadami Urząd m.st. Warszawy

4. Kontrola firm wywozowych oraz nieruchomości kluczem do walki z szarą strefą  – Barbara Dziubich, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku

Dyskusja podsumowująca

11.00-11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30-13.00

II panel – recykling  materiałowy w Polsce

1.Szanse i zagrożenia dla gmin związane z systemem kaucyjnym w Polsce – Andrzej Grzymała, RLG Polska

2. Standaryzacja i certyfikacja środowiskowa zrównoważonych firm – Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy, Warszawa

3. Jakie szanse daje modernizacja sortowni- Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

4. Jakimi rodzajami odpadów można poprawić poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – Katarzyna Jauksz-Zalewska, z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Poznania

5. Samorządy gminne a recykling odpadów komunalnych – Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie „Polski Recykling”

Dyskusja podsumowująca

13.00-14.00

OBIAD

14.00-15.45

III panel – recykling energetyczny w Polsce

1. Ile potrzebujemy w Polsce ITPOK? – Prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

2. Potencjał energetyczny instalacji TPOK w Gdańsku – Alicja Borecka, TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia

3. Kwalifikowanie energii z odpadów jako OZE – dobre praktyki – Dr inż. Jarosław Bańkowski, wiceprezes zarządu Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

4. Przegląd metod wychwytu i magazynowania CO2 (CCSU)- Robert Leszczyński, z/dyr. ITPOK w Poznaniu, PreZero Zielona Energia Sp. z o.o.

5. Rola Zakładów Odzysku Energii w gospodarce cyrkularnej oraz ich realny wpływ na poziomy recyklingu
Andrzej Piotrowski, Dyrektor Linii Biznesowej Odpady
Bartosz Jankowski, Kierownik Projektów WtE

Dyskusja podsumowująca

15.45-16.15

PRZERWA KAWOWA

16.15-17.45

IV panel kontrola instalacji GOK

1. Oblicza kontroli z ramienia Urzędów Marszałkowskich – Tadeusz Styn – z-ca Dyrektora ds. Polityki Ekologicznej I Środowiska , Urząd Marszałkowski

2. Kontrola ITPOK przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska – aspekty procesowe i praktyczne– Radca prawny, dr hab.  Artur Modrzejewski, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

3. Kontrola: niezbędny element systemu gospodarki odpadami komunalnymi czy przykry obowiązek gmin? – Dr inż. Anna Popławska, Eko-Konsult Biuro Doradczo – Prawne Sp. z o.o.

4. Co po kontroli WIOŚ?  Radca prawny Dagmara Czajka, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

Dyskusja podsumowująca
Podsumowanie II dnia Forum i prezentowanych prelekcji

 

KONKURS

19.30


23.00-2.00

Kolacja Plenerowa na terenie
Hotelu Orle w Wiacie Myśliwskiej

Wieczorny networking przy muzyce w Klubie „Piekiełko”

III DZIEŃ

08 września 2023

09.30 – 12.30
Szkolenie w zakresie pomiaru odorów metodą olfaktometryczną
.

dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PG, Kierownik Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Grzegorz Piętowski, TIGRET Sp. z o. o.
Wojciech Witkowski, TIGRET Sp. z o. o.

Adresaci szkolenia: przedstawiciele inspekcji środowiskowych, osoby odpowiedzialne za monitoring zagrożeń jakości powietrza, przedstawiciele jednostek samorządu, administratorzy składowisk odpadów, kompostowni, biogazowni, oczyszczalni ścieków, zakładów przemysłowych i instalacji generujących odory, inni.

W programie szkolenia:
– pomiary odorów metodą olfaktometryczną,
– olfaktometry Nasal Ranger – budowa, sposób użycia oraz konserwacja sprzętu, raportowanie,
– kalibracja Nasal Ranger i jej istotność dla jakości pomiarów
Wykonanie pomiarów przez każdego uczestnika szkolenia.

Rozdanie imiennych certyfikatów

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o informacje w karcie zgłoszenia w Uwagach

Uwaga! Ograniczona liczba uczestników.

 

09.30 – 12.30
Posiedzenie Członków Unii Metropolii Polskich

Zakończenie Forum
Obiad

PATRONI HONOROWI
PARTNERZY MERYTORYCZNI
PATRONI
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
PATRONI MEDIALNI

 

IV SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI

tak było w 2022 roku : KLIKNIJ