Home » W trosce o wodę – projekt edukacyjny we współpracy z ROBYG

W trosce o wodę – projekt edukacyjny we współpracy z ROBYG


Poziom wód gruntowych w Polsce obniża się systematycznie i jest jednym z najniższych w Europie.

Deweloper ROBYG, mając na uwadze skalę problemów związanych z kryzysem wodnym, we współpracy z Gdańską Fundacją Wody oraz  Europejskim Paktem Klimatu podjął działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie pochodzenia i ochrony wód gruntowych.

Fakty o zasobach wodnych świata i Polski

Około 97% zasobów wodnych na świecie stanowią słone wody mórz i oceanów. Nie są one jednak zdatne do picia, zatem do dyspozycji ludzi pozostaje niewielki odsetek wód słodkich. Ich przeważająca część – bo aż 69% – jest zgromadzona w lodowcach. Zaledwie około 1% stanowią wody powierzchniowe (np. rzeki, jeziora, bagna) i atmosferyczne. Na pozostałe 30% światowych zasobów wód słodkich składają się wody gruntowe – to właśnie przede wszystkim one są wykorzystywane przez człowieka.

Woda podziemna stanowi główne źródło wody pitnej w Polsce. Ponadto znajduje ona zastosowanie w rolnictwie i przemyśle, co odbija się na jej jakości i ilości. Biorąc pod uwagę, że odnowienie zasobów wodnych trwa kilkadziesiąt lat, a nasz kraj regularnie mierzy się z problemem suszy hydrologicznej, konieczne jest racjonalne gospodarowanie wodą gruntową oraz zwiększenie wykorzystania innych źródeł, np. wody opadowej.

Edukacja ma znaczenie

Wszyscy mamy wpływ na stan i jakość wody gruntowej w Polsce. Nie każdy jednak wie, jakie działania może podjąć, by zadbać o dostępne zasoby. Jako że problemów hydrologicznych nie da się rozwiązać z dnia na dzień, konieczna jest szeroko zakrojona kampania informacyjna połączona z promowaniem właściwych postaw już od najmłodszych lat. Z tego względu ROBYG oraz Gdańska Fundacja Wody stworzyli akcję edukacyjną skierowaną do wybranych szkół podstawowych w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu (klasy 1-3).

Cele projektu

  • Edukacja dzieci w zakresie wód gruntowych, w tym podstawowej terminologii hydrologicznej,
  • budowanie świadomości na temat zagrożeń związanych z nieracjonalnym gospodarowaniem wodą,
  • przekazanie praktycznych informacji o metodach ochrony zasobów wodnych,
  • przedstawienie prostych sposobów, dzięki którym każdy może przyczynić się do ograniczenia zużycia wody,
  • zainspirowanie najmłodszych do działań na rzecz środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wód gruntowych.

Jak to robimy?

Wierzymy, że wiedza jest głównym motorem napędowym zmiany. Dzięki współpracy ROBYG i ekspertów z Gdańskiej Fundacji Wody powstały pakiety edukacyjne, które w atrakcyjny i zrozumiały sposób przybliżają dzieciom tematykę ochrony wód gruntowych. W zestawach przesłanych do dyrekcji szkół podstawowych znalazły się m.in. scenariusze lekcji dla nauczycieli, karty pracy, quizy i kolorowanki. To właśnie przy ich pomocy chcemy edukować najmłodszych, zachęcać ich do podejmowania działań na rzecz środowiska, a także kształtować całe pokolenia ludzi wykazujących się proekologiczną postawą.

Do pobrania są bezpłatne materiały edukacyjne dla szkół. https://gdansk.robyg.pl/lp/w-trosce-o-wode