Home » Wkład własny do projektu BEST

Wkład własny do projektu BEST

Zadanie pn.: Najlepsza skuteczność w oczyszczaniu ścieków przemysłowych – wkład własny do projektu BEST (Best efficiency for industrial sewage treatment) BEST WW (WFOŚ/D/355/26/2018)

Koszt kwalifikowany: 363 752,54 PLN PLN

WFOŚiGW w Gdańsku udzielił dofinansowania w formie dotacji na wkład własny do projektu BEST

Wysokość udzielonej dotacji: 48 740,00 PLN

Projekt BEST został zrealizowany w ramach Programu Baltic Sea Region (X 2017 – X 2020)

Sprawozdanie z realizacji do pobrania: BEST WW Sprawozdanie z realizacji

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony projektu BEST:  https://bestbalticproject.eu/

Znajdują się tu ogólnodostępne do pobrania materiały i raporty.

Informacje o projekcie, spotkania projektowe (wer. PL): TUTAJ