Home » Bez kategorii » Zaworek poborowy – do poboru wody basenowej z instalacji wewnętrznej zgodny z nową normą ISO 5667-5:2017-10(E).

BASENY

Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej

Zakres http://sklep.pkn.pl/pn-iso-5667-5-2017-10e.html

W niniejszej części ISO 5667 podano wytyczne dotyczące technik pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dla celów niniejszej części ISO 5667 woda przeznaczona do spożycia przez ludzi obejmuje: a) wszystkie wody zarówno w postaci pierwotnej jak i po obróbce, przeznaczone do picia, gotowania, przygotowywania posiłków lub innych celów domowych, niezależnie od ich pochodzenia, a także b) wszystkie wody używane w jakimkolwiek zakładzie produkcyjnym do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi, chyba że właściwe organy krajowe uznają, że jakość wody nie ma wpływu na wartość zdrowotną środka spożywczego w jego gotowej postaci. Wytyczne zawarte w niniejszej części normy ISO 5667 ograniczają się do sytuacji, w których woda pochodzi z miejskich systemów dystrybucji lub podobnych systemów (w tym systemów indywidualnych), w przypadku których wcześniejsza obróbka i/lub ocena jakości spowodowała, że woda jest zaklasyfikowana jako odpowiednia do picia lub do celów produkcyjnych. Niniejsza część ISO 5667 w szczególności ma zastosowanie do wody, która jest stale dostarczana do każdego etapu wykorzystania łącznie z punktami użycia w systemie dystrybucji. Obejmuje to dystrybucję w dużych budynkach, w których może być stosowane dodatkowe zarządzanie jakością wody. Niniejsza część normy ISO 5667 ma również zastosowanie do przypadków pobierania próbek mających na celu poszukiwanie uszkodzeń w systemie lub w sytuacjach awaryjnych, w których bezpieczeństwo osób pobierających próbki nie jest zagrożone. Niniejsza część normy ISO 5667 nie zawiera wytycznych dotyczących źródeł wody surowej lub produktów wytwarzanych przy użyciu wody pitnej. Niniejszy dokument nie dotyczy następujących przypadków: pobieranie próbek wody surowej, jak na przykład wody podziemne i zbiorniki wody powierzchniowej; pobieranie próbek wody pitnej pochodzącej z nieciągłych źródeł (na przykład z samochodów-cystern); pobieranie próbek ze zbiorników wody w samolotach, pociągach i statkach; pobieranie próbek napojów (włącznie z wodą butelkowaną) lub żywności zawierającej wodę pitną wykorzystywaną w jej przygotowaniu; pobieranie próbek z automatów do napojów, które wydają niezamknięte kubki z napojami.
Poniżej polecamy zawór, który spełnia wymagania normy.

 Zaworek Karta katalogowa DGW 221