badania

Badania biegłości QUALICON 2017

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI PRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIA
Z ZAKRESU FIZYCZNO-CHEMICZNYCH ANALIZ WODY QUALICON 2017

Program badań jest zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17043 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”. Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody.
Program QUALICON jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU w 2017 r.
(wybór uczestniczącego laboratorium):
barwa, mętność, pH, przewodność, twardość ogólna, wapń, mangan, żelazo ogólne, chlorki, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy

HARMONOGRAM PROGRAMU w 2017 r.
Data rozpoczęcia badań: I runda – 23 marca; II runda – 28 września
Nadsyłanie zgłoszeń: do wyczerpania limitu miejsc
Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE (do wyczerpania limitu miejsc)
W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 55 lub mailem: sekretariat@gfw.pl. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)
Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia. Faktury za uczestnictwo będą przesyłane razem z próbami. Termin płatności 14 dni.

POUFNOŚĆ WYNIKÓW
Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

KRYTERIA OCENY WYNIKÓW
Wartość wskaźnika z = (x-X)/s wyliczona z wyników wszystkich uczestników (po odrzuceniu wyników obarczonych błędem grubym).

REKLAMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać pisemnie. Organizator odpowiada w formie pisemnej w możliwie krótkim czasie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
Wymagana forma pisemna z zachowaniem terminu podanego w potwierdzeniu uczestnictwa.

KARTA ZGŁOSZENIA

PROGRAM BADAŃ