badania

Badania biegłości SEWACON 2017

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI PRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIA Z ZAKRESU CHEMICZNYCH ANALIZ ŚCIEKÓW SEWACON 2017

Program badań jest zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17043 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”. Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody. Program SEWACON jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU w 2017 r.:
ChZT;  Azot ogólny; ChZT i BZT5; azot ogólny; azot amonowy; azot azotanowy; fosfor ogólny; fosfor fosforanowy.

HARMONOGRAM PROGRAMU w 2017 r.
II runda: 19 października
Nadsyłanie zgłoszeń: do wyczerpania limitu miejsc

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 55 lub mailem: sekretariat@gfw.pl. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
Koszt uczestnictwa (zależny od liczby deklarowanych oznaczeń) podano w Karcie zgłoszenia. Faktury za uczestnictwo będą przesyłane razem z próbami. Termin płatności 14 dni.

POUFNOŚĆ WYNIKÓW
Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

KRYTERIA OCENY WYNIKÓW
Wartość wskaźnika z = (x-X)/s wyliczona z wyników wszystkich uczestników (po odrzuceniu wyników obarczonych błędem grubym).

REKLAMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać pisemnie. Organizator odpowiada w formie pisemnej w możliwie krótkim czasie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
Wymagana forma pisemna z zachowaniem terminu podanego w potwierdzeniu uczestnictwa.

KARTA ZGŁOSZENIA

PROGRAM BADAŃ