badania

Badania biegłości w pobieraniu próbek wody z pływalni


 

24 października 2019

Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości  z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych

Badania biegłości woda basenowa
– praktycy z laboratorium 

Program badań biegłości w pobieraniu próbek Wody z Pływalni

  1. 10:00-10:30 Powitanie i przedstawienie przebiegu próbko brania

  2. 10:30-13:00  Szkolenie – zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych, zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych i zaworów z instalacji uzdatniania wody basenowej

  3. 13:00-14:00  Lunch

  4. 14:00-16:00  Dalsza część szkolenia

    Przygotowanie do badań biegłości i przejście na obiekt basenowy

  5. 14:30 – 15:30 Pobieranie próbek wody z niecki basenowej – pierwsza grupa – 13 osób

  6. 15:30 – 16:30 Pobieranie próbek wody z niecki basenowej – pierwsza grupa – 12 osób


Tylko prawidłowy pobór do badań mikrobiologicznych, bez analizy.


Badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2012 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”.

Program Woda z Pływalni 2019 jest dostępny dla wszystkich osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa.
Organizatorem programu jest Gdańska Fundacja Wody.

Każdy uczestnik powinien posiadać swój sprzęt do analizy. Organizator zapewnia sprzęt tylko dla pojedynczych osób, po uzgodnieniu.

Tożsamość, zgodnie z przyjętą w Programie zasadą, jest poufna. Każdemu Uczestnikowi zostanie nadany kod znany jedynie Organizatorowi.

Program szkolenia 24.10.2019