badania

Badania biegłości w pobieraniu próbek wody z pływalni 2018


 

13 września 2018r 

Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości  z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych

28 listopada 2018r

Badania biegłości woda basenowa 2018 listopada 2018
-osoba szkoląca to Małgorzata Prędota

Program badań biegłości w pobieraniu próbek Wody z Pływalni  28.11.2018

  1. 10:00-10:30 Powitanie i przedstawienie przebiegu próbko brania

  2. 10:30-13:00  Szkolenie – zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych, zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych i zaworów z instalacji uzdatniania wody basenowej

  3. 13:00-14:00  Lunch

  4. 14:00-15:00  Dalsza część szkolenia

    Przygotowanie do badań biegłości i przejście na obiekt basenowy

  5. 16:00- 16:40 Pobieranie próbek wody z niecki basenowej – pierwsza grupa – 13 osób

  6. 16:40- 17:20 Pobieranie próbek wody z niecki basenowej – pierwsza grupa – 12 osóbBadania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2012 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”.

Program Woda z Pływalni 2018 jest dostępny dla wszystkich osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa.
Organizatorem programu jest Gdańska Fundacja Wody.

Tożsamość, zgodnie z przyjętą w Programie zasadą, jest poufna. Każdemu Uczestnikowi zostanie nadany kod znany jedynie Organizatorowi.

Miejsce:
Szkolenie: Hotel Zatoka, ul. Trakt Św. Wojciecha 149, 80 – 017 Gdańsk

Badania Biegłości: Pływalnia Orunia, ul. Smoleńska 6/8, Gdańsk Orunia

Termin:
28 listopada 2018r.ZAPRASZAMY DO WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

28 listopada 2018 woda na pływalni badania biegłości wraz ze szkoleniem utrwalającym wiadomości
Woda z Pływalni 2018 karta zgłoszenia

 II RUNDA 

 

Zastrzegamy sobie zmianę lokalizacji miejsca poboru próbek wody basenowej. Ze względów niezależnych od organizatora. Zamknięcie basenu z przyczyn losowych, spowoduje zmianę lokalizacji obiektu.