badania

Badania biegłości w pobieraniu próbek wody z pływalni 2018

swimming-pool-504780_1920

 

12 wrzesień 2018r – I termin

29 listopada 2018r – II drugi termin dodatkowo 28 listopada szkolenie – karta będzie dostępna po 12 września 2018
Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości  z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych”

Program szkolenia poboru próbek wody basenowej 28 listopada 2018r – osoba szkoląca to Małgorzata Prędota

Program badań biegłości w pobieraniu próbek Wody z Pływalni 12.09.2018 i 29.11.2018

  • 10:00-10:30 Powitanie i przedstawienie przebiegu próbkobrania
  • 10:30-13:00 Pobieranie próbek wody z niecki basenowej
  • 13:00-14:00 Lunch
  • 14:00-15:00 Pobieranie próbek wody z niecki basenowej


Badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2012 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”.

Program Woda z Pływalni 2018 jest dostępny dla wszystkich osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa. Organizatorem programu jest Gdańska Fundacja Wody.

Tożsamość, zgodnie z przyjętą w Programie zasadą, jest poufna. Każdemu Uczestnikowi zostanie nadany kod znany jedynie Organizatorowi.

Miejsce:
Pływalnia Kryta w Sopocie ul. J.J.Haffnera 57 81-731 Sopot.

Termin:
12 wrzesień 2018r i 29 listopad 2018r.ZAPRASZAMY DO WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

12 wrzesień 2018 woda na pływalni badania biegłości – karta zgłoszenia do wysłania dla organizatora

Woda na Pływalni badanie biegłości 12.09.2018 GFW – regulamin i karta

 

Zastrzegamy sobie zmianę lokalizacji miejsca poboru próbek wody basenowej. Ze względów niezależnych od organizatora. Zamknięcie basenu z przyczyn losowych, spowoduje zmianę lokalizacji obiektu.