szkolenia

GL-32 OZNACZANIE METALI W WODZIE I ŚCIEKACH- AAS CZY ICP-OES- JAKĄ METODĘ ANALIZY WYBRAĆ

 

 

Szanowni Państwo,

Gdańska Fundacja Wody Zaprasza do udziału w szkoleniu „OZNACZNIE METALI W WODZIE I ŚCIEKACH- AAS CZY ICP-OES – JAKĄ METODĘ ANALIZY WYBRAĆ”.

Termin:  Paździenik 2018 r.

Miejsce:  Siedziba Firmy Merazet S.A Poznań

Adresaci: Pracownicy laboratoriów

Zakres tematyczny szkolenia :

  1. 1. HR-CS AAS – wysokorozdzielczy spektrometr absorpcji atomowej z ciągłym źródłem promieniowania jako alternatywa pomiędzy klasycznym AAS a ICP-OES.
  2. 2.Kalibracja i sterowanie jakością metod badawczych.
  3. 3.Wymagania prawne w kontekście oznaczania metali w wodzie i ściekach technikami AAS   i ICP-OES.
  4. 4.Podstawy absorpcyjnej spektrometrii atomowej i jej zastosowanie do oznaczania metali w wodzie i ściekach.
  5. 5.Optyczna spektrometria emisyjna z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES) – zalety, ograniczenia, zastosowanie.

 


 

W części praktycznej będziemy skupiać się na oznaczeniu stężeń wybranych metali w wodzi i ściekach na dwóch spektrometrach niemieckiej firmy Analytik AG:  

  • wysokorozdzielczy spektrometr absorpcji atomowej z ciągłym źródłem promieniowania z atomizacją w płomieniu i w kuwecie grafitowej  HR-CS AAS contrAA 800D .
  • wysokorozdzielczy emisyjny spektrometr optyczny z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-OES PQ 9000 Elite.