Home » Szkolenie

SZKOLENIAKwiecień

on-line                 są miejsca 26.04.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella on-line                 są miejsca 30.04.2024 Woda, ścieki E-315/1 Optymalizacja napowietrzania na oczyszczalni ścieków

Maj

on-line                 są miejsca 07.05.2024 Woda, ścieki E-316/2 Analiza danych eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 09.05.2024 Laboratoria Nowość! E-401 Krzywa kalibracyjna (wzorcowanie na rzecz metody badawczej) w pomiarach spektrofotometrycznych on-line                 są miejsca 10.05.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-406 Weryfikacja i szacowanie niepewności pomiaru dla metod analitycznych zminiaturyzowanych on-line                 są miejsca 14.05.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-394 Wdrożenia i stosowania metody oznaczania BZTn w wodzie i ściekach – norma PN-EN 5815-1:2019-12 on-line                 są miejsca 17.05.2024 Odpady Woda, ścieki E-317/3 Usuwanie azotu i fosforu – podstawy i optymalizacja na oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 17.05.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych są miejsca 22.05.2024 - 24.05.2024 Pływalnie S-8 XXVII SEMINARIUM BASENOWE – efektywne zarządzanie, technologie, kierunki rozwoju on-line                 są miejsca 28.05.2024 Laboratoria Nowość! E-393 Spójność pomiarowa-wytyczne DA-06 i rzeczywiste wykorzystanie w codziennej działalności laboratorium badawczego on-line                 są miejsca 29.05.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-372 Kontrola sanepidu – zatwierdzenie laboratorium badania próbek wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Czerwiec

on-line                 są miejsca 05.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-285 Legionella sp. – metody wykrywania w próbkach wody ciepłej użytkowej on-line                 są miejsca 12.06.2024 Laboratoria E-282 Organizacja mikrobiologicznego laboratorium badawczego (pomieszczenia, wyposażenie, spójność pomiarowa, grupy metod, personel) on-line                 są miejsca 13.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-402 Postępowanie z tłokowymi urządzeniami do pomiaru objętości – biurety, pipety, strzykawki, dozowniki, rozcieńczacze Tarnów                 są miejsca 19.06.2024 - 20.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki GL-26 Sensoryka w praktyce-zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody Gdańsk                 są miejsca 19.06.2024 - 21.06.2024 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Zielona Retencja on-line                 są miejsca 25.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-283 Przegląd metod mikrobiologicznych do badania próbek wody (metody filtracji membranowej, metody najbardziej prawdopodobnej liczby i płytek lanych) on-line                 są miejsca 26.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-370 Porównanie metod badania bakterii Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody (PN-EN ISO 16266:2009 oraz PN-EN ISO 16266-2:2022; wersja polska: 16.06.2023) on-line                 są miejsca 27.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody). Które normy metodyczne zastosować i dlaczego? on-line                 są miejsca 27.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-403 Zastosowanie odzysku, analizy próbek podstawionych oraz porównań wewnatrzlaboratoryjnych w potwierdzaniu ważności wyników badań

Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca 05.09.2024 - 06.09.2024 Woda, ścieki S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan. Gdańsk-Sobieszewo                 są miejsca 11.09.2024 - 13.09.2024 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Odpady VI SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI

Październik

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Woda, ścieki JAK OGRANICZYĆ KOSZTY EKSPLOATACJI I WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ STUDNI ? – RENOWACJE

Listopad

Gdańsk                 są miejsca 21.11.2024 - 22.11.2024 Woda, ścieki GŚ-26 Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków