Home » Szkolenie

SZKOLENIAWrzesień

on-line                 mało miejsc 28.09.2020 - 28.09.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-49_2 Kawa Lab – forum dyskusyjne branży laboratoryjnej on-linie są miejsca 29.09.2020 - 29.09.2020 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze Webinaria E-71 Pobieranie próbek ścieków – wytyczne normy PN-ISO 5667-10, sprzęt do pobierania. są miejsca 29.09.2020 Gospodarka ściekowa Projekty Webinaria Konferencja podsumowująca projekt UE „BEST – Lepsza Efektywność Oczyszczania Ścieków Przemysłowych” on line                 są miejsca 30.09.2020 - 30.09.2020 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-55 Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella.

Październik

są miejsca 05.10.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-90 COVID w ściekach – monitoring i analizy są miejsca 06.10.2020 - 06.10.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-86 Szkolenie on-line dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – analiza zlewni, prawidłowa eksploatacja procesów, proste i tanie metody kontroli. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego. on-line                 są miejsca 07.10.2020 - 07.10.2020 Laboratoria badawcze E-91 Super laboratorium fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne na 50 m kwadratowych czy to możliwe? są miejsca 09.10.2020 - 09.10.2020 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-78 Przyłączanie mieszkańców do sieci wodociągowej – sposoby, możliwości, efekty. on line                 są miejsca 13.10.2020 - 13.10.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-27 Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09. Webinarium Gdańsk                 są miejsca 15.10.2020 - 16.10.2020 Baseny kąpielowe B-11 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym on line                 są miejsca 22.10.2020 - 22.10.2020 Baseny kąpielowe Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych on line                 są miejsca 27.10.2020 - 27.10.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-58 Spektrofotometria – technika pomiarowa. on line                 są miejsca 30.10.2020 - 30.10.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-31 Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN – EN ISO 5667-5:2017-10. Webinarium

Listopad

on line                 są miejsca 04.11.2020 - 04.11.2020 Baseny kąpielowe Webinaria Webinarium E-22 Higieniczne zasady prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym i saunowym on line                 są miejsca 06.11.2020 - 06.11.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-29 Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu PN-ISO 15705:2005. Webinarium są miejsca 19.11.2020 - 20.11.2020 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne B-2 Remont i modernizacja pływalni krytych – obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa funkcjonalności. są miejsca 26.11.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-89 Zrzuty ścieków przemysłowych, energochłonność, tłocznie, inwestycje, ścieki poza alglomeracjami – ważne zgadnienia dla GMINNYCH OŚ

Grudzień

Iława                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Webinaria S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków. ZNIŻKA dla uczestników woj.pomorskiego