Home » Szkolenie

SZKOLENIAWrzesień

on-line                 są miejsca 17.09.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-167 Doskonalenie pracy badawczej w laboratorium wody i ścieków podczas stosowania metod zminiaturyzowanych on-line                 są miejsca 17.09.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-170 Zdalny odczyt wodomierzy – wczoraj, dziś, jutro. on-line                 są miejsca 17.09.2021 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-180 Prawo zamówień publicznych dla branży wod-kan on-line                 są miejsca 21.09.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-193 Enterokoki kałowe w wodzie – Wykrywanie i oznaczanie wg E-193 PN-EN ISO 7899-2:2004 wraz z elementami dobrych praktyk laboratoryjnych on-line                 są miejsca 22.09.2021 Webinaria E-163 Normy prawne, woda surowa, interwencja w przypadkach nagłego zanieczyszczenia wody pitnej. on-line                 są miejsca 22.09.2021 Laboratoria badawcze E-196 Spójność pomiarowa w badaniach fizycznych i chemicznych wód i ścieków – praktyczna realizacja wymagań on-line                 są miejsca 23.09.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-175 Przyczyny i skutki często spotykanych w praktyce niezgodności i/lub potencjalnych niezgodności w laboratoriach badawczych on-line                 są miejsca 23.09.2021 Gospodarka ściekowa E-173 Sposoby likwidacji odorów w sieci kanalizacyjnej. Stosowane metody, praktyczne rozwiązania. on-line                 są miejsca 24.09.2021 Gospodarka wodna Inne Laboratoria badawcze Webinaria E-191 Zasady udostępniania wody wodociągowej z dystrybutorów, poidełek on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Webinaria E-49 Kawa Lab – forum dyskusyjne branży laboratoryjnej on-line

Październik

on-line                 są miejsca 05.10.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-42 Stwierdzenia zgodności i raportowanie wyników badań – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 punkt 7.8 on-line                 są miejsca 05.10.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-172 Monitoring systemu wodociągowego on-line                 są miejsca 07.10.2021 E-199 Kontrola jakości procesu pobierania próbek i ocena niepewności etapu pobierania próbek wód i ścieków on-line                 są miejsca 12.10.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-150_1 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Identyfikacja przyczyn, planowanie działań korygujących i korekcyjnych on-line                 są miejsca 14.10.2021 Laboratoria badawcze E-197 Metody potwierdzenie ważności wyników badań – praktyczna realizacja wymagań Gdańsk                 są miejsca 14.10.2021 - 14.10.2021 E-202 EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE on-line                 są miejsca 15.10.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-194 Escherichia coli i bakterie grupy coli w wodzie – Wykrywanie i oznaczanie wg PN-EN ISO 9308-1:2014 wraz z elementami dobrych praktyk laboratoryjnych. on-line                 są miejsca 18.10.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-174/1 Ocena niepewności pomiarów w laboratorium badawczym z wykorzystaniem monitorowania ważności wyników on-line                 są miejsca 19.10.2021 Gospodarka odpadami Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-179 Zamówienia in house w praktyce samorządowej z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i Sądu Zamówień Publicznych Gdańsk                 są miejsca 19.10.2021 Laboratoria badawcze E-201 Aktualne wymagania stawiane akredytowanym i ubiegającym się o akredytację laboratoriom mikrobiologicznym w świetle obowiązujących dokumentów i zasad ich stosowania i znakowania. on-line                 są miejsca 22.10.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-195 Praktyczne wykorzystanie mikrobiologii w produkcji wody butelkowanej on-line                 są miejsca 27.10.2021 E-198 Sprawozdanie z badań wody, sprawozdanie z badań ścieków – jak uniknąć błędów? on-line                 są miejsca 27.10.2021 Baseny kąpielowe Projekty Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-205 Polityka cenowa na obiektach sportowych

Listopad

Gdańsk                 są miejsca 04.11.2021 - 05.11.2021 Laboratoria badawcze S-63 Wymagania w laboratorium badawczym – seminarium doskonalące dla praktyków Gdańsk                 są miejsca 04.11.2021 - 05.11.2021 E-203 ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM – ORGANIZACJA I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY Gdańsk                 są miejsca 18.11.2021 - 19.11.2021 E-204 Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole