Home » Szkolenie

SZKOLENIACzerwiec

on-line                 są miejsca 14.06.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-106 Nowelizacja DA-05 (PCA) – planowanie udziału w PT/ILC z uwzględnieniem ryzyka. on-line                 są miejsca 15.06.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-64 Najczęściej popełniane błędy podczas badań konduktometrycznych – na przykładzie przewodności elektrycznej właściwej. on-line                 są miejsca 15.06.2021 Gospodarka odpadami Webinaria E-182 Nowe obowiązki w gospodarce odpadami Wejherowo                 są miejsca 16.06.2021 - 17.06.2021 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji. on-line                 są miejsca 16.06.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-43 Audyt wewnętrzny – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on-line                 są miejsca 16.06.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-139 Wykonywanie badań pH, zgodnie z normą PN-EN ISO 10523:2012 on-line                 są miejsca 17.06.2021 Gospodarka odpadami Laboratoria badawcze Webinaria E-153 Pobieranie próbek odpadów on-line                 są miejsca 17.06.2021 Webinaria E-163 Normy prawne, woda surowa, interwencja w przypadkach nagłego zanieczyszczenia wody pitnej. webinarium                 są miejsca 17.06.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-171 Wykrywanie i ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych webinarium                 są miejsca 18.06.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-172 Monitoring systemu wodociągowego są miejsca 18.06.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-176 Technologia ozonowania w produkcji wody i oczyszczaniu ścieków – teoria i praktyka. on-line                 brak miejsc 18.06.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinarium zamknięte: „Podstawowe procesy oczyszczania ścieków, praca oczyszczalni i jej urządzenia” są miejsca 22.06.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-177 Metody terenowe. Szybka analiza, brak odpadów. Walidacja, oraz szacowanie niepewności pomiarowej. Monitoring analiz technologicznych on-line                 są miejsca 22.06.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-181 Prace niezgodne z wymaganiami-krótkie warsztaty on-line                 brak miejsc 23.06.2021 Gospodarka wodna Webinaria E-114 Kawa Retencja – forum dyskusyjne on-line webinarium                 są miejsca 23.06.2021 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-180 Prawo zamówień publicznych dla branży wod-kan są miejsca 24.06.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-178 Badania międzylaboratoryjne on-line                 są miejsca 24.06.2021 Gospodarka odpadami Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-179 Zamówienia in house w praktyce samorządowej z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO i Sądu Zamówień Publicznych on-line                 są miejsca 25.06.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-167 Doskonalenie pracy badawczej w laboratorium wody i ścieków podczas stosowania metod zminiaturyzowanych webinarium                 są miejsca 25.06.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-169 Cyfryzacja obiektów wodno-ściekowych – Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) on-line                 są miejsca 28.06.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-42 Stwierdzenia zgodności i raportowanie wyników badań – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 punkt 7.8 on-line                 są miejsca 28.06.2021 E-160 Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków – nowe rozwiązania dla branży wod-kan: Preparaty DuoBent

Lipiec

on-line                 są miejsca 01.07.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-149 Podstawowe problemy przy oznaczaniu bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody webinarium                 są miejsca 06.07.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-174 Ocena niepewności pomiarów w laboratorium badawczym z wykorzystaniem monitorowania ważności wyników on-line                 są miejsca 06.07.2021 Gospodarka ściekowa E-173 Sposoby likwidacji odorów w sieci kanalizacyjnej. Stosowane metody, praktyczne rozwiązania. webinarium                 są miejsca 13.07.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-175 Przyczyny i skutki często spotykanych w praktyce niezgodności i/lub potencjalnych niezgodności w laboratoriach badawczych

Wrzesień

są miejsca 08.09.2021 - 10.09.2021 Baseny kąpielowe S-8 XXIV Seminarium Basenowe – efektywne zarządzanie, technologie, kierunki rozwoju. Gdańsk                 są miejsca 30.09.2021 - 01.10.2021 Laboratoria badawcze S-63 Wymagania w laboratorium badawczym – seminarium doskonalące dla praktyków