Home » Szkolenie

SZKOLENIAGrudzień

on-line                 są miejsca 02.12.2021 Gospodarka wodna Webinaria E-114 Kawa Retencja – forum dyskusyjne on-line on-line                 są miejsca 02.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-105_3 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)_Techniki i metody audytowania on-line                 są miejsca 02.12.2021 Gospodarka odpadami Webinaria E-229 Gospodarka odpadami w Przedsiębiorstwach Gospodarki Komunalnej w świetle obowiązujących przepisów on-line                 są miejsca 06.12.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-169 Cyfryzacja obiektów wodno-ściekowych – Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) on-line                 są miejsca 07.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-27 Problemy przy oznaczaniu mętności PN-EN ISO 7027-1:2016-09 on-line                 są miejsca 07.12.2021 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-216 Niezawodność pomp i innych urządzeń warunkiem niezawodności przepompowni ścieków. Gdańsk                 są miejsca 08.12.2021 - 09.12.2021 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-203 Zarządzanie czasem własnym – organizacja i podnoszenie efektywności pracy on-line                 są miejsca 08.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-234 Badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże – zakres parametrów mikrobiologicznych i parazytologicznych on-line                 są miejsca 09.12.2021 E-198 Sprawozdanie z badań wody, sprawozdanie z badań ścieków – jak uniknąć błędów? on-line                 są miejsca 09.12.2021 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa E-226 Modelowanie i optymalizacja procesów oczyszczania ścieków opartych o metodę osadu czynnego on-line                 są miejsca 10.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-175 Przyczyny i skutki często spotykanych w praktyce niezgodności i/lub potencjalnych niezgodności w laboratoriach badawczych Gdańsk                 są miejsca 10.12.2021 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-204 Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole on-line                 są miejsca 13.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-139 Wykonywanie badań pH, zgodnie z normą PN-EN ISO 10523:2012 on-line                 są miejsca 13.12.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-170 Zdalny odczyt wodomierzy – wczoraj, dziś, jutro. on line                 są miejsca 14.12.2021 Gospodarka odpadami Webinaria E-56 Kawa Odpady – forum dyskusyjne on-line on-line                 są miejsca 14.12.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-171 Wykrywanie i ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych on-line                 są miejsca 14.12.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-211/2 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 15.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-183 Audit wewnętrzny w laboratorium mikrobiologicznym są miejsca 15.12.2021 E-218 Nowe uprawnienia ratowników wodnych on-line                 są miejsca 15.12.2021 Gospodarka odpadami Webinaria E-230 In-house od kuchni są miejsca 16.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody) on-line                 są miejsca 16.12.2021 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-225 Postępowanie z ryzykiem w laboratorium on-line                 są miejsca 17.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-212 Zastosowanie metod referencyjnych do wykrywania i oznaczania w wodzie mikroorganizmów: Escherichia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C i 36°C on-line                 są miejsca 17.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-233 Badania biegłości- kluczowe działanie w laboratorium. Interpretacja raportów, monitorowanie kompetencji pracowników, sprawdzanie, walidowanie procedur badawczych. on-line                 są miejsca 20.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-42 Raportowanie wyników badań i stwierdzenia zgodności: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 punkt 7.8 . Komunikat PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 on-line                 są miejsca 21.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-105 _1 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)_ Formułowanie niezgodności on-line                 są miejsca 21.12.2021 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-217 Awarie pomp i instalacji w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. w siedzibie zamawiającego                 są miejsca Informacje wkrótce Baseny kąpielowe Inne Na zamówienie E-207 Profesjonalna Obsługa Klienta na Pływalni – szkolenie na zamówienie w siedzibie zamawiającego                 są miejsca Informacje wkrótce Baseny kąpielowe Inne Na zamówienie Webinaria E-231 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w obiektach basenowych – szkolenie na zamówienie

Styczeń

on-line                 są miejsca 12.01.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-223 Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych i rola przedsiębiorstwa wod-kan w tym procesie Czeladź                 są miejsca 13.01.2022 - 14.01.2022 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne B-2 Remont i modernizacja pływalni krytych – obniżenie kosztów eksploatacji, poprawa funkcjonalności, zwiększanie atrakcyjności i rentowności. on-line                 są miejsca 18.01.2022 Baseny kąpielowe E- 219 Kontrola obiektów basenowych czyli jak się przygotować na wizytę inspekcji sanitarnej on-line                 są miejsca 19.01.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-206 Skuteczne sterowanie instalacją napowietrzającą w biologicznej oczyszczalni ścieków – efektywne i łatwo implementowalne algorytmy regulacji. są miejsca 20.01.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-224 Praktyczne aspekty odprowadzania ścieków przemysłowych przez przedsiębiorstwa wod-kan – zgody, umowy – czyli jak przygotowań się do świadczenia usług na rzecz dostawcy ścieków przemysłowych on-line                 są miejsca 26.01.2022 Baseny kąpielowe Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-205 Polityka cenowa na obiektach sportowych.

Luty

on-line                 są miejsca 17.02.2022 Baseny kąpielowe Webinaria E-209 Obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej na pływalni od strony praktycznej. są miejsca 22.02.2022 Przygotowanie do modernizacji oczyszczalni ścieków – na co zwrócić uwagę na przykładzie doświadczeń eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków w Słupcy”

Marzec

on-line                 są miejsca 01.03.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-227 Charakterystyka i metody zagospodarowania masy pofermentacyjnej powstającej w biogazowniach celem ponownego wykorzystania jej w rolnictwie on-line                 są miejsca 07.03.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E- 228 Wykorzystanie procesów membranowych w oczyszczaniu wody i ścieków miejskich: stan obecny, ograniczenia i perspektywy