Home » Szkolenie

SZKOLENIAStyczeń

są miejsca 31.01.2023 Laboratoria badawcze E-259 Omówienie zmian w Nowej Dyrektywie Wodnej on-line                 są miejsca 31.01.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-183 Jak przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w mikrobiologicznym laboratorium badawczym?

Luty

on-line                 są miejsca 01.02.2023 Laboratoria badawcze E-323 Jakość wody – oznaczenie pH. PN-EN ISO 10523:2012 on-line                 są miejsca 02.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-184 Walidacja i weryfikacja metod mikrobiologicznych z uwzględnieniem różnych technik badawczych on-line                 są miejsca 02.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-215 Personel laboratorium – monitorowanie kompetencji jako istotny element procesu badawczego on-line                 są miejsca 03.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-200 Współpraca z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym podczas ustaleń związanych z pobieraniem próbek do badań on-line                 są miejsca 03.02.2023 Laboratoria badawcze E-257 Analiza ryzyk i szans w działalności laboratoryjnej on-line                 są miejsca 07.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody). Które normy metodyczne zastosować i dlaczego? on-line                 są miejsca 08.02.2023 Baseny kąpielowe Laboratoria badawcze E-124 Prawidłowe pobieranie oraz analiza próbek wody basenowej on-line                 są miejsca 08.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-326 Prawidłowe wdrożenie metody oznaczania fosforu ogólnego i fosforanów w wodzie i ściekach zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006 on-line                 są miejsca 09.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-234 Badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże – przepisy prawne dotyczące organizacji obiektów oraz zakres parametrów mikrobiologicznych i parazytologicznych są miejsca 09.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-332 Normy i regulacje prawne w badaniach wody i ścieków on-line                 są miejsca 10.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni są miejsca 10.02.2023 Laboratoria badawcze E-256 Przegląd zleceń i umów w laboratorium badawczym, ustalenia z klientem, stwierdzenia zgodności on-line                 są miejsca 14.02.2023 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-225 Postępowanie z ryzykiem w laboratorium on-line                 są miejsca 14.02.2023 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-244 Potwierdzenie ważności wyników pobierania próbek według normy PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 15.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-149 Oznaczanie bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody do spożycia przez ludzi on-line                 są miejsca 15.02.2023 Gospodarka odpadami Laboratoria badawcze Webinaria E-153 Pobieranie próbek odpadów on-line                 są miejsca 16.02.2023 Laboratoria badawcze E-325 Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody zgodnie z 5667-3: 2018 – krok po kroku (pobieranie, utrwalanie, transport i przechowywanie próbek wód) są miejsca 16.02.2023 - 17.02.2023 Baseny kąpielowe B-17 Pływalnie – redukcja kosztów zużycia mediów z gwarancją na uzyskanie efektu on-line                 są miejsca 17.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10 są miejsca 17.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-336 Jakość wody — Oznaczanie mętności — Część 1: Metody ilościowe wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 są miejsca 20.02.2023 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze E-344 Oczyszczanie ścieków komunalnych w aktualizowanej dyrektywie Unijnej 91/271/EWG – planowane nowe uregulowania prawne on-line                 są miejsca 21.02.2023 Laboratoria badawcze E-321 Dokumentacja w akredytowanym laboratorium – doskonalenie i nadzór są miejsca 23.02.2023 Baseny kąpielowe Webinaria E-117 Kontrola sanepidu w obiekcie basenowym – przygotowanie dokumentacji, omówienie nieprawidłowości on-line                 są miejsca 23.02.2023 Laboratoria badawcze E-254 Warsztaty eksperckie dla branży laboratoryjnej w zakresie wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on-line                 są miejsca 23.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-340 Sensoryka dla początkujących – badania smaku i zapachu wody krok po kroku on-line                 są miejsca 23.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-342 Warsztaty z sensoryki – prowadzenie zapisów, praca z danymi, interpretacja wyników, najczęściej popełniane błędy w pracowni sensorycznej on-line                 są miejsca 23.02.2023 E-345 Najkrótsza droga do akredytacji analiz sensorycznych – wdrożenie metody jakościowej w laboratorium są miejsca 24.02.2023 Laboratoria badawcze E-255 Warsztaty eksperckie dla branży laboratoryjnej w zakresie wymagań systemowych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 są miejsca 24.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych

Marzec

są miejsca 02.03.2023 - 03.03.2023 Gospodarka ściekowa GŚ-57 Prawidłowa/racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego – dobre praktyki inżynierskie on-line                 są miejsca 03.03.2023 Laboratoria badawcze E-324 Pobieranie próbek ścieków – manualne wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 06.03.2023 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-211/2 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11 Warszawa                 są miejsca 08.03.2023 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze S-67 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – zmiany, wątpliwości, wyjaśnienia on-line                 są miejsca 10.03.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-167 Doskonalenie pracy badawczej w laboratorium wody i ścieków podczas stosowania metod zminiaturyzowanych są miejsca 14.03.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-343 Kontrola sanepidu w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu – omówienie wymagań oraz nieprawidłowości. on-line                 są miejsca 17.03.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10 on-line                 są miejsca 17.03.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-243 Weryfikacja metody pobierania próbek i nadzorowanie wyposażenia do pobierania próbek zgodnie z normą PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 23.03.2023 Baseny kąpielowe E- 221 Kontrola obiektów basenowych czyli jak się przygotować na wizytę inspekcji sanitarnej on-line                 są miejsca 30.03.2023 Baseny kąpielowe Webinaria E-209 Obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej na pływalni od strony praktycznej.

Kwiecień

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan. Gdańsk                 są miejsca 19.04.2023 - 20.04.2023 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych.

Maj

są miejsca 24.05.2023 - 26.05.2023 Baseny kąpielowe S-8 XXVI SEMINARIUM BASENOWE – efektywne zarządzanie, technologie, kierunki rozwoju

Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca 06.09.2023 - 08.09.2023 Gospodarka odpadami V SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI