Home » Szkolenie

SZKOLENIAWrzesień

on-line                 są miejsca 27.09.2022 Baseny kąpielowe E-280 Organizacja sportu i rekreacji na pływalni jako determinant rentowności obiektu sportowego on-line                 są miejsca 30.09.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Na zamówienie Webinaria Obsługa programu MS Excel – szkolenie na zamówienie

Październik

on-line                 są miejsca 07.10.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-169 Cyfryzacja obiektów wodno-ściekowych – Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) on-line                 są miejsca 07.10.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-313 Rutynowa kontrola sanepidu w obiekcie wodociągowym – przygotowanie dokumentacji, omówienie najczęstszych uchybień on-line                 są miejsca 10.10.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-282 Organizacja mikrobiologicznego laboratorium badawczego (pomieszczenia, wyposażenie, spójność pomiarowa, grupy metod, personel) on-line                 są miejsca 10.10.2022 Gospodarka odpadami Inne Laboratoria badawcze E-314 Rutynowa kontrola sanepidu – odpady medyczne on line                 są miejsca 11.10.2022 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-55 Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella. on-line                 są miejsca 11.10.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne E-311 Aktualne wyzwania w obszarze prawa wodnego dla przedsiębiorstw wod-kan – taryfy, wnioski o skrócenie taryf, planowane nowelizacje przepisów on-line                 są miejsca 12.10.2022 Laboratoria badawcze E-257 Analiza ryzyk i szans w działalności laboratoryjnej on-line                 są miejsca 12.10.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-183 Jak przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w mikrobiologicznym laboratorium badawczym? Gdańsk                 są miejsca 13.10.2022 - 14.10.2022 Baseny kąpielowe B-11 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym Gdańsk                 są miejsca 13.10.2022 - 14.10.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-11 Niskoemisyjne przedsiębiorstwa wodno-ściekowe – przyszłość WOD-KAN on-line                 są miejsca 17.10.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-170 Zdalny odczyt wodomierzy – wczoraj, dziś, jutro. on-line                 są miejsca 18.10.2022 Webinaria E-162 Nadzór nad jakością wody pitnej i strefami ujęć on-line                 są miejsca 18.10.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-283 Przegląd metod mikrobiologicznych do badania próbek wody (metody filtracji membranowej, metody najbardziej prawdopodobnej liczby i płytek lanych) on-line                 są miejsca 19.10.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-290 Wpływ dobrej dokumentacji technicznej na jakość eksploatacji oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 20.10.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-284 Zastosowanie metod statystycznych w laboratorium mikrobiologicznym (weryfikacja metod, potwierdzanie ważności wyników, niepewność pomiaru) on-line                 są miejsca 20.10.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-310 Skrócenie taryf za wodę i ścieki w 2022 r. Prawne i ekonomiczne aspekty postępowania taryfowego z punktu widzenia praktyki i deklaracji Wód Polskich on-line                 są miejsca 21.10.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-171 Wykrywanie i ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych on-line                 są miejsca 21.10.2022 Gospodarka wodna Inne Laboratoria badawcze Webinaria E-191 Zasady udostępniania wody wodociągowej z dystrybutorów, poidełek on-line                 są miejsca 24.10.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-172 Monitoring systemu wodociągowego on-line                 są miejsca 24.10.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-285 Legionella sp. – metody wykrywania w próbkach wody ciepłej użytkowej on-line                 są miejsca 25.10.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-312 Inwestycje przedsiębiorstw wod-kan w odnawialne źródła energii – aspekty prawne Gdańsk                 są miejsca 26.10.2022 - 27.10.2022 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych. Gdańsk                 są miejsca 26.10.2022 - 27.10.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan.

Listopad

on-line                 są miejsca 07.11.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody). Które normy metodyczne zastosować i dlaczego? on-line                 są miejsca 08.11.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Inne Laboratoria badawcze E-307 Laboratorium chemiczne na co dzień: Procesy walidacji /weryfikacji metod w badaniach on-line                 są miejsca 08.11.2022 Gospodarka ściekowa E-315 Optymalizacja napowietrzania na oczyszczali ścieków on-line                 są miejsca 10.11.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-149 Oznaczanie bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody do spożycia przez ludzi on-line                 są miejsca 14.11.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-316 Analiza danych eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 15.11.2022 Laboratoria badawcze E-254 Warsztaty eksperckie dla branży laboratoryjnej w zakresie wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on-line                 są miejsca 15.11.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-308 Uczymy się na błędach – skuteczna eliminacja i właściwe postępowanie w stwierdzonych przypadkach niespełnienia wymagań w różnych obszarach technicznych pracy w laboratorium są miejsca 17.11.2022 - 18.11.2022 Gospodarka ściekowa GŚ-57 Prawidłowa/racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego – dobre praktyki inżynierskie on-line                 są miejsca 22.11.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne E-317 Usuwanie azotu i fosforu – podstawy i optymalizacja na oczyszczalni ścieków Gdańsk                 są miejsca 24.11.2022 - 25.11.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Procesy inwestycyjne Webinaria S-63 Wymagania w laboratorium badawczym – seminarium doskonalące dla praktyków on-line                 są miejsca 29.11.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Inne Laboratoria badawcze E-309 Audytor techniczny w laboratorium analitycznym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025-2018-02 on-line                 są miejsca 29.11.2022 Gospodarka ściekowa E-318 Fermentacja metanowa – podstawy i optymalizacja

Grudzień

on-line                 są miejsca 05.12.2022 Gospodarka ściekowa E-319 Produkcja wody ze ścieków on-line                 są miejsca 12.12.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-320 Optymalizacja zużycia gazu

Maj

Sobieszewo                 są miejsca 24.05.2023 - 26.05.2023 Baseny kąpielowe S-8 XXVI SEMINARIUM BASENOWE – efektywne zarządzanie, technologie, kierunki rozwoju