Home » Szkolenie

SZKOLENIAKwiecień

on-line                 są miejsca 16.04.2021 E-150_1 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Identyfikacja przyczyn, planowanie działań korygujących i korekcyjnych on-line                 są miejsca 20.04.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-145 Problemy przy oznaczaniu Żelaza i Manganu on-line                 są miejsca 20.04.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-105_4 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) on-line                 są miejsca 22.04.2021 E-138 Ratownik na pływalni : pierwsza pomoc, obowiązki i dobre praktyki. on-line                 są miejsca 22.04.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-146 Omówienie zmian w Nowej Dyrektywie Wodnej odnoszących się do bieżącej pracy laboratorium on-line                 są miejsca 22.04.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-150_2 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Ocena skuteczności działań korygujących i korekcyjnych on-line                 są miejsca 23.04.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-53 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi w okresie pandemii. Dobra praktyka laboratoryjna. on-line                 są miejsca 23.04.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-154 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody on-line                 są miejsca 27.04.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-64 Najczęściej popełniane błędy podczas badań konduktometrycznych – na przykładzie przewodności elektrycznej właściwej. on-line                 są miejsca 27.04.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-155 Zastosowanie testów kuwetowych w codziennej pracy – kalibracja, weryfikacja metod on-line                 są miejsca 28.04.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-49 Kawa Lab – forum dyskusyjne branży laboratoryjnej on-line on-line                 są miejsca 30.04.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-149 Bakterie wskaźnikowe w próbkach wody – Clostridium perfringens

Maj

on-line                 są miejsca 06.05.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-150_3 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Ryzyka i szanse w odniesieniu do działań korygujących i korekcyjnych on-line                 są miejsca 07.05.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni on-line                 są miejsca 07.05.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-156 Zapewnienie jakości badań metod testowych on-line                 są miejsca 10.05.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-132 Ściek jako źródło wody – przyszłość czy rzeczywistość? + wirtualna wycieczka on-line                 są miejsca 11.05.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-41 Nowelizacja DA-06 (Wyd.7-20.04.2020), wymagania p. 6.5. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej. on-line                 są miejsca 11.05.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-157 Odzysk\próbka wzbogacona – sposób tworzenia, ilość prób w serii pomiarowej on-line                 są miejsca 12.05.2021 - 13.05.2021 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Webinaria E-151 Kąpieliska od A do Z. Rejestracja i prowadzenie kąpielisk. on-line                 są miejsca 14.05.2021 Gospodarka odpadami Laboratoria badawcze Webinaria E-153 Pobieranie próbek odpadów on-line                 są miejsca 14.05.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-158 Statystyka w laboratorium on line                 są miejsca 18.05.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-40 Bezstronność i poufność – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 punkt 4 on-line                 są miejsca 18.05.2021 Gospodarka ściekowa Webinaria E-137 Wycieranie i korozja w rurociągach ścieków i osadów, ich naprawa i wzmocnienie – studium przypadków awarii i napraw przez kompozytowy system naprawczy on-line                 są miejsca 25.05.2021 Gospodarka ściekowa Webinaria E-131 Ściek jako źródło energii i surowców – przykład realizacji na terenie POLSKI

Czerwiec

Iława                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Webinaria S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków. ZNIŻKA dla uczestników woj.pomorskiego on-line                 są miejsca 07.06.2021 Gospodarka ściekowa E-133 Synergia instalacji międzyzakładowych na przykładzie nowoczesnej oczyszczalni ścieków Orlen Południe+wycieczka wirtualna Wejherowo                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Laboratoria badawcze GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji.

Wrzesień

Gdańsk-Sobieszewo                 są miejsca 08.09.2021 - 10.09.2021 Baseny kąpielowe S-8 XXIV SEMINARIUM BASENOWE – EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE, TECHNOLOGIE, KIERUNKI ROZWOJU