Home » Szkolenie

SZKOLENIALipiec

on-line                 są miejsca 16.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-381 Wstęp do szacowania niepewności pobierania próbek wody. on-line                 są miejsca 16.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-385 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi, powierzchniowej on-line                 są miejsca 16.07.2024 Laboratoria E-368 Plan wewnętrznego i zewnętrznego monitorowania ważności wyników w Laboratorium analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków on-line                 są miejsca 17.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-384 Utrwalanie, transportowanie i przekazanie próbek do laboratorium – wytyczne zgodne z DPL zgodne z 5667-3: 2018 dla ścieków i szeroko pojętych rodzajów wody on-line                 są miejsca 19.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca 23.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-382 Podstawy weryfikacji pobierania próbek w laboratorium on line                 są miejsca 24.07.2024 Pływalnie E-409 Standardy Ochrony Małoletnich na obiektach basenowych on-line                 są miejsca 24.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-383 Jakość wody. Pobieranie próbek– tworzenie dokumentu (formularza) programu pobierania próbek dla obiektów badanych – ścieki i szeroko pojęte stwierdzenie woda. on-line                 są miejsca 26.07.2024 Laboratoria Odpady E-153 Pobieranie próbek odpadów on-line                 są miejsca 30.07.2024 Laboratoria E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10

Wrzesień

w siedzibie zamawiającego                 są miejsca 01.09.2024 - 31.12.2024 E-232 Wewnętrzna kontrola higieny w obiektach basenowych – szkolenie na zamówienie on-line                 są miejsca 02.09.2024 Laboratoria E-343 Kontrola sanepidu w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu – omówienie wymagań oraz nieprawidłowości. Gdańsk                 są miejsca 05.09.2024 - 06.09.2024 Woda, ścieki S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan. Gdańsk-Sobieszewo                 są miejsca 11.09.2024 - 13.09.2024 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Odpady VI SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI on-line                 są miejsca 18.09.2024 Pływalnie E-373 Uboczne produkty dezynfekcji wody basenowej – wpływ na jakość wody i zdrowie użytkowników pływalni

Październik

Nałęczów                 są miejsca 02.10.2024 - 03.10.2024 Pływalnie B-1 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Woda, ścieki JAK OGRANICZYĆ KOSZTY EKSPLOATACJI I WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ STUDNI ? – RENOWACJE

Listopad

Lubin                 są miejsca 28.11.2024 - 29.11.2024 Pływalnie B-2 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PŁYWALNI KRYTYCH – wymagania techniczne

Grudzień

Wrocław                 są miejsca 02.12.2024 - 03.12.2024 Woda, ścieki GŚ-26 Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków