Home » Szkolenie

SZKOLENIAMarzec

on line                 są miejsca 04.03.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-39 Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu i interpretacji kart kontrolnych on-line                 są miejsca 04.03.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-41 Nowelizacja DA-06 (Wyd.7-20.04.2020), wymagania p. 6.5. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej. on-line                 są miejsca 05.03.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-115 Cykl – Oczami praktyka. Organizacja laboratorium badania próbek wody do spożycia przez ludzi w zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym on-line                 są miejsca 05.03.2021 Gospodarka odpadami Webinaria E-135 Sprawozdania w BDO z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan. Raporty roczne dotyczące osadów ściekowych i innych odpadów on-line                 są miejsca 08.03.2021 E-45 KAWA BASENY on-line                 są miejsca 09.03.2021 Gospodarka ściekowa Webinaria E-121 Technologie usuwania farmaceutyków ze ścieków on-line                 są miejsca 10.03.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-105 _1 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) on-line                 są miejsca 11.03.2021 E-126 Jak zbudować sportową markę regionu wykorzystując wydarzenia, kluby sportowe i mieszkańców on-line                 są miejsca 12.03.2021 Baseny kąpielowe Webinaria E-118 Sprawozdania jakości wody basenowej – interpretacja wyników, omówienie parametrów oraz ich wpływ na jakość wody on-line                 są miejsca 15.03.2021 Gospodarka ściekowa Webinaria E-112 Oczyszczanie ścieków z terenów poza aglomeracyjnych – rozwiązania systemowe on-line                 są miejsca 16.03.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-43 Audyt wewnętrzny – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on-line                 są miejsca 17.03.2021 Baseny kąpielowe Laboratoria badawcze E- 124 Poolsampling: Prawidłowe pobieranie oraz analiza próbek wody basenowej on line                 są miejsca 18.03.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-47a Określanie smaku i zapachu w wodzie – zasady postępowania w akredytowanym laboratorium. on-line                 są miejsca 18.03.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-75 Weryfikacja metod i potwierdzanie ważności wyników w analizach sensorycznych. on-line                 są miejsca 18.03.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Projekty Webinaria E-130 Wodociągi Przyszłości – praktyczne przykłady dobrych praktyk wynikających z cyfryzacji obiektów gospodarki wodno -ściekowej on-line                 są miejsca 19.03.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ , Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca 22.03.2021 Gospodarka ściekowa Webinaria E-131 Ściek jako źródło energii i surowców – przykład realizacji na terenie POLSKI on-line                 są miejsca 23.03.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-123 Technolog dla technologa: wsparcie dla początkujących pracowników oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 24.03.2021 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Projekty Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-125 Modele zarządzania obiektem sportowym on-line                 są miejsca 29.03.2021 E-127 Realizacja projektów sportowych finansowanych przez UE na przykładzie Gdańskiego Ośrodka Sportu on-line                 są miejsca 30.03.2021 Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-119 Prawo zamówień publicznych dla branży wod-kan on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Webinaria E-17 Analiza ryzyka w aspekcie oceny znaczenia niezgodności, spostrzeżeń, odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Webinaria E-67 Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze E-82 Ocena zewnętrznych dostawców – jak dobierać kryteria oceny uwzględniające specyfikę dostawy on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze E-84 Jak poprawnie planować proces weryfikacji/walidacji metod fizykochemicznych – praktyczne wskazówki na etapie planowania on-line                 są miejsca 31.03.2021 Gospodarka ściekowa Webinaria E-137 Wycieranie i korozja w rurociągach ścieków i osadów, ich naprawa i wzmocnienie – studium przypadków awarii i napraw przez kompozytowy system naprawczy

Kwiecień

on-line                 są miejsca 07.04.2021 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Projekty Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-128 Wprowadzenie do zarządzania projektami na przykładzie ośrodków sportu i rekreacji on-line                 są miejsca 07.04.2021 Baseny kąpielowe Webinaria B-11 Procesy technologicznie na pływalniach, w nieckach basenowych. on-line                 są miejsca 08.04.2021 Baseny kąpielowe E-136 Audyt bezpieczeństwa na pływalniach, w aquaparkach on-line                 są miejsca 21.04.2021 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Projekty Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-129 Warsztat kompetencji interpersonalnych dla menadżerów Wejherowo                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Laboratoria badawcze GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji. Iława                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Webinaria S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków. ZNIŻKA dla uczestników woj.pomorskiego

Maj

on-line                 są miejsca 10.05.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-132 Ściek jako źródło wody – przyszłość czy rzeczywistość? + wirtualna wycieczka

Czerwiec

on-line                 są miejsca 07.06.2021 Gospodarka ściekowa E-133 Synergia instalacji międzyzakładowych na przykładzie nowoczesnej oczyszczalni ścieków Orlen Południe+wycieczka wirtualna

Wrzesień

Sobieszewo                 są miejsca 08.09.2021 - 10.09.2021 Baseny kąpielowe XXIV SEMINARIUM BASENOWE