Home » Szkolenie

SZKOLENIAKwiecień

on line                 są miejsca 07.04.2020 - 07.04.2020 Laboratoria badawcze Webinaria Webinarium E-17 Analiza ryzyka w aspekcie oceny znaczenia niezgodności, spostrzeżeń, odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami on line                 są miejsca 07.04.2020 - 07.04.2020 Laboratoria badawcze Webinaria Webinarium E-19 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej on line                 są miejsca 09.04.2020 - 09.04.2020 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria Webinarium E-21 Zarządzanie w kryzysie gminną oczyszczalnią ścieków on line                 są miejsca 10.04.2020 - 10.04.2020 Laboratoria badawcze Webinaria Webinarium E-18 Analiza trendów w procesie potwierdzania ważności wyników on line                 są miejsca 14.04.2020 - 14.04.2020 Baseny kąpielowe Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Webinarium E-25 Obiekt sportowo-rekreacyjny w dobie pandemii są miejsca 15.04.2020 Gospodarka odpadami Webinaria Webinarium E-23 Gospodarka odpadami wobec pandemii koronawirusa są miejsca 16.04.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria Webinarium E-24 Automatyczna i zdalna praca oczyszczalni on line                 są miejsca 21.04.2020 - 21.04.2020 Baseny kąpielowe Webinaria Webinarium E-22 Higieniczne zasady prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym i saunowym Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze GL-33/1 Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania) on line                 są miejsca 23.04.2020 - 23.04.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria Webinarium E-20 Ograniczanie uciążliwości odorowej w gospodarce wod-kan on line                 są miejsca 24.04.2020 - 24.04.2020 Baseny kąpielowe Webinaria E-25/2 Obiekt sportowo-rekreacyjny w dobie pandemii cz. 2 szanse i możliwości

Maj

Sobieszewo                 mało miejsc 20.05.2020 - 22.05.2020 Baseny kąpielowe XXIII SEMINARIUM BASENOWE Wejherowo                 są miejsca 27.05.2020 - 28.05.2020 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji. Gdańsk                 są miejsca 28.05.2020 Laboratoria badawcze Gl-41 Warsztaty doskonalące dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Czerwiec

Tarnów                 są miejsca 03.06.2020 - 04.06.2020 Laboratoria badawcze Gl-26 Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody- szkolenie z warsztatami Iława                 są miejsca 16.06.2020 Gospodarka ściekowa S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków. ZNIŻKA dla uczestników woj.pomorskiego Gdańsk                 są miejsca 17.06.2020 Laboratoria badawcze Gl-42 Ryzyko, szanse, działania korygujące, odstępstwa i prace niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium z uwzględnieniem znowelizowanej normy PN-EN ISO ISO/IEC 17025:2018-02

Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca 23.09.2020 - 25.09.2020 Laboratoria badawcze Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące

Listopad

są miejsca 19.11.2020 - 20.11.2020 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne B-2 Remont i modernizacja pływalni krytych – obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa funkcjonalności.