szkolenia

GŚ-25 Mikroskopowa analiza osadu czynnego – warsztaty

.

 

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dotyczących:

„Mikroskopowej analizy osadu czynnego”

 

 

Dwudniowe warsztaty kierujemy do technologów i pracowników: laboratoriów przynależnych do przedsiębiorstw wod-kan, laboratoriów powiatowych, wojewódzkich stacji sanitarnych, którym zależy na zdobyciu praktycznej wiedzy w zakresie określenia stanu i składu biocenozy osadu czynnego. Zdobyta wiedza pomoże Państwu w prawidłowej interpretacji wykonywanych analiz, będących cennym źródłem informacji na temat przebiegu oczyszczania ścieków.

 

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW:

Część teoretyczna:

  • Charakterystyka organizmów osadu czynnego,
  • Mikroskopowa ocena osadu czynnego,
  • Bakterie nitkowate w osadzie czynnym.

Część praktyczna:

  • Analiza przygotowanego osadu czynnego jako typowego osadu komunalnego
  • Wspólne wykonywanie analizy biologicznej osadów przywiezionych przez Uczestników
  • Określenie kategorii liczebności organizmów nitkowatych przy użyciu fioletu
  • Techniki barwienia bakterii nitkowatych – barwienie Grama, barwienie Neissera
  • Identyfikacja mikroorganizmów nitkowatych na podstawie cech morfologicznych i wyniku barwienia

 

Uczestników szkolenia zachęcamy do przywiezienia własnych próbek osadu czynnego, które posłużą jako materiał ćwiczeniowy.

Osad powinien być pobrany z komory tlenowej, nie powinien zajmować więcej niż 1/3 pojemności pojemnika.

 

RAMY CZASOWE:

  • Dzień I: 9.30-15.30 (Przerwa obiadowa: 13.00)
  • Dzień II: 9.30-13.00 (Przerwa obiadowa: 12.30)

 

MIEJSCE:

Sala konferencyjna w siedzibie Gdańskiej Fundacji Wody (I p.)

ul. Trakt Św. Wojciecha 293C, 80-001 Gdańsk

ZAKWATEROWANIE:

Hotel Zatoka

ul. Trakt Św. Wojciech 149, 80-017 Gdańsk

ZAPRASZAMY!