szkolenia

GW- 55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę – analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw

Szkolenie planowane jesień 2019 roku. Więcej szczegółów wkrótce.

Gdańska Fundacja Wody ma przyjemność zaprosić Państwa na jednodniowe szkolenie pt.
„Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę – analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw”

Wśród omawianych zagadnień pojawią się min.
1/ analiza ryzyka na potrzeby wyznaczenia terenu ochrony pośredniej (w oparciu o prawo wodne)
2/ ocena ryzyka dostaw wody jako podstawa doboru monitoringu jakości wody – aktualny stan prawny (Rozp. MZ)
3/ obowiązkowa ocena ryzyka i zarządzanie nim (obowiązkowe Plany Bezpieczeństwa Wody w nowej dyrektywie w spr jakości wody do spożycia 

Oraz omówienie praktycznych przykładów i problemów.

 

Wstępny koszt szkolenia to 690zł netto.