szkolenia

GW- 55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę – analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw

UWAGA – ZMIANA TERMINU

Szkolenie odbędzie się  we wrześniu 2019 roku. Więcej szczegółów wkrótce.

 

 

Gdańska Fundacja Wody ma przyjemność zaprosić Państwa na jednodniowe szkolenie pt.

„Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę – analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw”

Wśród omawianych zagadnień pojawią się min.

1/ analiza ryzyka na potrzeby wyznaczenia terenu ochrony pośredniej (w oparciu o prawo wodne)

2/ ocena ryzyka dostaw wody jako podstawa doboru monitoringu jakości wody – aktualny stan prawny (Rozp. MZ)

3/ obowiązkowa ocena ryzyka i zarządzanie nim (obowiązkowe Plany Bezpieczeństwa Wody w nowej dyrektywie w spr jakości wody do spożycia 

Oraz omówienie praktycznych przykładów i problemów.

 

 

 

Wstępny koszt szkolenia to 690zł netto.